redgrey

redgrey's avatar

Birthday: 12/31

 

Equipped List

 

egucowdnuvyxdiocvwgrctjydkyjfusjjjkfbfkflknfnndmlmmmmmmmmfmmmmmmnmnmnmnmnmnmn

vgduwwuvyywucxwywcgwjcfrcjekcckbecthchkcehkcehkcyhkbe

bdobvouvbeibvipevfcvlkbtghvg,cmceghfljegchcevegvjlgebjgeetyrvcjkrvbrlryfbrlvyjrvlbr

bdobvouvbeibvipevfcvlkbtghvg,cmceghfljegchcevegvjlgebjgeetyrvcjkrvbrlryfbrlvyjrvlbr

bhdciuhefvoufeouteflkckrybyrchkbchkkbhyhkcbrkchbryckbc

hbdshpigrvvuogrhiprsphisspicrsbshbjghjdgvhdgccghcmfdkgdfkdvchkdg

hodfihubhiubfwhihvfhverhehwriofhiowrhfhiowbhijifvoiobjkfjbkvejrijbfkrjpwiojbkfvjvjbkfovbjkvoirbjkvfbj

ivyivofboeborborufouuorguorborofrogrgorgoghrogrougorgorgorgorugourgougrouhorhorhogrougroghrogorofggor

biodobefipbeebvojebjlefbfvbelfvbefjbvpivebefvpioebip