נע ונד
στένων καὶ τρέμων
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.
הֹוָה