Mrz.Badd b!Tch

Heeey!! iiTz Cheyenne! iima 13 ii gotz blondee haiir blu eyez! iim whiite blackk an iindiian iima rellyyyy hyprr wenn ii wana b lol buut yah ii liik tah playy volyyball an fiight wiff pll Lmao...Myy bestiie iiz Siierra lewiis ii <3 heerr!! <No Homo!!> But yah shee iiz myy bestiie evn tho wee cnt c each uder kno morr cuzz werr badd b!tchez =[ ann herr momeh hatez mee.... but anywayy tatz all yeew needz tah kno! Pm mee iif yah wana kno morr!! Biiee!! =]