@B0UT M3H

Wutsz G3WD THA GoV3RM3NT iiS :KARM3L.

iiM 17 Y3ARSZ YUNG N 3NJOYiiN 3V3RY MiiNUT3 oF iiT

iiMMA CooL P3RSoN No DoUBT ABoUT iiT ASK N3BoDY. iiM FUNNY ASZZ H3LL ii CAN MAK3 ALMoST NEBoDY LAFF

ii THiiNK HiiGHLY oF MAH S3LFF iiM NoT CoCKY Do3 iiM JUST CoNFIDENT N iiT SHoWSZ.{{ii WALK WiIT MAH H3AD UPP}} N ii WoNT L3T ANYBoDY BRiiNG M3 DOWN.

**WARNiiNGG** MAH ATTiiTUD3 iis [[KiiLL3R]] iiMMA SMART a**
ii'V3 B33N ToLD THAT MAH ATTiiTTUD3 MAK3S ME CoM3 oFF ASZ A BiiTCH AUToMATiiCALLY... LoLSZ. BUT iiDC iiT iiS WUT iiT iiSZ..