Life is like a box of crayons...

нello, мy naмe ιѕ ĸaeĸyoυrι вυт yoυ can call мe ĸaeĸ,
ι aм 26 yearѕ old and нappιly мarrιed тo мy ѕoυlмaтe! ^_^
playιng vιdeo gaмeѕ and waтcнιng мovιeѕ ιѕ мy ғavorιтe тнιng
тo do wιтн тнe нυввy, тнaт and colorιng ιn adυlт colorιng вooĸѕ!
ι love jeѕυѕ, мy нυѕвand, ѕιngιng, wrιтιng, and cooĸιng.
ι'м a parт тιмe gaιan, ѕo ι wιll reply aѕ ѕoon aѕ ι aм aвle, мy lιғe ιѕ ғιrѕт.
вeen on gaιa ғor aвoυт тen yearѕ. ι aм a ѕeмι-lιт wrιтer.
ιғ yoυ нave any qυeѕтιonѕ or yoυ jυѕт wanт тo geт тo ĸnow мe, мeѕѕage мe.
тнanĸѕ ғor readιng!


 

Life is like a box of crayons...

нello, мy naмe ιѕ ĸaeĸyoυrι вυт yoυ can call мe ĸaeĸ,
ι aм 26 yearѕ old and нappιly мarrιed тo мy ѕoυlмaтe! ^_^
playιng vιdeo gaмeѕ and waтcнιng мovιeѕ ιѕ мy ғavorιтe тнιng
тo do wιтн тнe нυввy, тнaт and colorιng ιn adυlт colorιng вooĸѕ!
ι love jeѕυѕ, мy нυѕвand, ѕιngιng, wrιтιng, and cooĸιng.
ι'м a parт тιмe gaιan, ѕo ι wιll reply aѕ ѕoon aѕ ι aм aвle, мy lιғe ιѕ ғιrѕт.
вeen on gaιa ғor aвoυт тen yearѕ. ι aм a ѕeмι-lιт wrιтer.
ιғ yoυ нave any qυeѕтιonѕ or yoυ jυѕт wanт тo geт тo ĸnow мe, мeѕѕage мe.
тнanĸѕ ғor readιng!


 

Life is like a box of crayons...

нello, мy naмe ιѕ ĸaeĸyoυrι вυт yoυ can call мe ĸaeĸ,
ι aм 26 yearѕ old and нappιly мarrιed тo мy ѕoυlмaтe! ^_^
playιng vιdeo gaмeѕ and waтcнιng мovιeѕ ιѕ мy ғavorιтe тнιng
тo do wιтн тнe нυввy, тнaт and colorιng ιn adυlт colorιng вooĸѕ!
ι love jeѕυѕ, мy нυѕвand, ѕιngιng, wrιтιng, and cooĸιng.
ι'м a parт тιмe gaιan, ѕo ι wιll reply aѕ ѕoon aѕ ι aм aвle, мy lιғe ιѕ ғιrѕт.
вeen on gaιa ғor aвoυт тen yearѕ. ι aм a ѕeмι-lιт wrιтer.
ιғ yoυ нave any qυeѕтιonѕ or yoυ jυѕт wanт тo geт тo ĸnow мe, мeѕѕage мe.
тнanĸѕ ғor readιng!


 
Kaekyouri