joVishki

joVishki's avatar

Birthday: 02/22

HELP!

Hᴇʟᴘ ᴍᴇ ᴡɪᴛʜ ᴛʜɪs!
[img:e0f5dbb302]http://i1190.photobucket.com/albums/z447/jov_juria1/k.png[/img:e0f5dbb302]
Aɴᴄɪᴇɴᴛ Kᴀᴛᴀɴᴀ
0k/1,439,090[/color:e0f5dbb302][/align:e0f5dbb302][/size:e0f5dbb302]
(Uᴘᴅᴀᴛᴇᴅ ᴇᴠᴇʀʏ 100ᴋ)[/color:e0f5dbb302][/align:e0f5dbb302][/size:e0f5dbb302]

Y U NO DONATE THIS?

JUST MY STALKERS

Ascheriitt on 02/19/2020
 

ABOUT

Wᴇʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ...
I'ᴍ Jᴏᴠ. Fʀᴏᴍ Bɪᴄᴏʟ,Pʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs!
I'ᴍ ғᴏᴜʀᴛᴇᴇɴ ʏᴇᴀʀs ᴏʟᴅ.


Aᴅᴅ ᴍᴇ ᴀᴛ:

Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.
ʜᴛᴛᴘ://ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ/ᴊᴏᴠ.ᴊᴜʀɪᴀ

Comments

View All Comments

ii Paraxodic Report | 08/28/2013 6:21 am
ii Paraxodic
oh bkit?
Mafuu Report | 07/30/2013 8:09 am
Mafuu
sa zOMG po 4laugh
P U V Z Report | 07/24/2013 6:08 pm
P U V Z
Walang anuman ! taga Bicol din ako sa Albay ^_^
Mafuu Report | 07/24/2013 8:39 am
Mafuu
Hi 4laugh
P U V Z Report | 07/24/2013 7:31 am
P U V Z
Hello ! San ka sa Bicol? 3nodding
Anti Lance Report | 10/29/2012 4:08 am
Anti Lance
Yo jov. Kamusta? smile
oOo Althea oOo Report | 08/05/2012 11:28 am
oOo Althea oOo
hi wink kamusta?
Anti Lance Report | 06/01/2012 10:27 pm
Anti Lance
Yo bat ngayon ka lang? Lmao. rofl
luchya96 Report | 05/18/2012 10:39 am
luchya96
Thanks for the buyng cat_4laugh NYAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Psycho Meg Report | 05/17/2012 12:13 am
Psycho Meg
Mas mayaman ka sakin. biggrin biggrin biggrin