About

User Image

тнe ғorgoттen'ѕ proғιle


n a м e || мolly
aѕιan
нιgн ѕcнool ѕтυdenт
ѕιngle oғc XD
playѕ pιano
loveѕ arт
ѕυcĸѕ aт arт тнo ;o;
ι love randoм pмѕ! >w<
ι do нave a вad тeмper
ѕo ѕтay on мy good ѕιde хD<---- (тнaт'ѕ wнy people call мe "вιpolar" wink
ι don'т вιтe ѕo ғeel ғree тo
add мe
pм мe
or coммenт
on мy proғιle c:

ƈօʍʍɛռȶ ʍɛ / քʍ ʍɛ / ȶʀǟɖɛ աɨȶɦ ʍɛ