About

User Image


>>>—— abσuτ Yennie_ήĢōK——<<<

yum_puddi Name: Yennie or Ly
yum_puddi Nickname: Akari,Yennie,小美 {Xiao Mei}
yum_puddi Age: 19yrs old
yum_puddi Race: Vit Nam My,Chinese
yum_puddi Fav. Colors: xanh,do,tim,den (muk ko thix my den)
yum_puddi Fav. Sports:soccer
yum_puddi Love :Music
yum_puddi Haters: Lairs, Fakers, Backstabber n Players
yum_puddi Loves:sleep,talking to close pals

gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright Absolutely a NICE person! I'm really quiet at first but after you talk to me like many times , imma be your friend . Please add me if u wanna be friend n I'm glad 2 accept!

Never regret what made you smile. Just learn from the tears that followed.
˙·٠•●♥ I'm a girl that loves chatting and looking for a new friends ♥●•٠·˙

gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright LOVE is not Enough!
gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright LOVE is Hurtful & Painful - Mostly Really Sadness.

gaia_nitemareleft M O N T A G N A R D gaia_nitemareright

gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright Talk s**t you'll BE DEAD.
gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright Respect meh - I'll Respect,you back.
gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright I'm Not A Perfect Person. =]
gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright Loves - Musik -Cwalk - Sinq - Fwiends (:


User Image

Friends

Viewing 2 of 2 friends

Journal

Music Journal

gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright Welcome 2 My Journal gaia_nitemareleft emotion_bigheart gaia_nitemareright

It's filled with lyrics both in the following languages:vietnamese,english,and chinese


Comments

Signature

Lời chia tay đã nói,
A ơi xin đừng níu kéo chi
Vì tình yêu ngày xưa h đây đã chẳng là ji với nhau
Hãy tránh xa e ra
2 ta
2 kon đường khác nhau
Thì hãy quên đi
Vì đơn giản là e đã hết yêu a

-0o_x-Pé_Luna-x_o0-

User Image