Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
You can never escape death... yah yah... nakalakip rin pala sa jorurnal na to ang isang espesyal na pagtatanghal ng teatrong GSC, lumulubog kasi ang thread ko dun kaya dito nalang
Scene 19: Peiry Tail Land
Scene 19 arrow The Face off: Mano a mano

User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Bilis sakay na!
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Halt!
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. At sino ka naman? stare
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *hides*
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Nakita nyo ba ang kunehong ‘to?

User Image


User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Hrmmmm….. Parang may kamukha sya, hindi ko lang masyadong matandaan confused
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Sabihin mo ang nalalaman mo! Kundi babarilin kita gamit ang pellet gun na ito! mad
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *Hataw kay snow bola ng trapo* ano ka ba naman?! Super violent mo talaga gonk Ano bang gagawin ko sayo? crying
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. At nagdrama ka pa dyan Buko Juice, kailangang may kasamang force kung gusto nating makuha kaagad ang hinihingi natin sa kanila!!
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Hay naku! Ako na nga lang ang kakausap sa kanila
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Nagsalita ang magaling! Sige gawin mo ang gusto mo! Curses! stressed
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Sya sya let’s do it in a nice way… so mga friendships, kilala nyo ba ang kunehong ‘to? sweatdrop
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Pano pag sinabi kong hindi? stare
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. eek Pambihira! Nagbabaitbaitan na nga ako ayaw nyo pa ring sabihin cry
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *whisper* Diba si white rabbit yan?
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *whisper* Alam ko cool
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *whisper* Eh ba’t ayaw mong sabihin sa kanila na kilala naten yun?
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *whisper* sira ka ba? Hindi mo ba nahahalatang bounty hunters ang dalawang yan?
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *whisper* Weh… talaga? stare
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Sino po ba kayo?
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Ako nga pala si Plushie Flush Flash, pero Buko Juice nalang ang itawag nyo sa aken, at eto naman ang aking trusted violent sidekick na si snow bola, say hello snow bola! 3nodding
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Baliw ka ba?! Kung hindi lang… matagal ko nang ginilitan ang leeg mo! stressed
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Now, now, Snow Bola, wag ka namang ganyan sweatdrop Kundi isisiwalat ko ang deepest darkest secret mo! evil
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. crying Ang sama mo!
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Ngayon People, Kilala nyo ba ang nilalang na ‘to?
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. *iling* *iling*
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show. Alam kong kilala nyo sya! Wag na kayong mag maangmaangan pa! mad

--Abangan ang next update--


Scar Face Skeleton
Community Member
 • Entries to 21
 • Entries to 11
 • Entries to 1
 • Entries to -9 •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games
  Play with GCash
  Play with Platinum

  Customize your own avatar now!

  Join Now

  Have an account? Login Now!