Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

ADVERTISEMENT

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
abjectear9747 Journal abjectear9747 Personal Journal


abjectear9747
Community Member
avatar
0 comments
poliisihallitus
Joulukuu 2013

uneista vientiluvista. Tiedot kaeyvaet ilmi taenaeaen 18.3.2013 julkaistusta Suomen asevienti 2011 -raportista. Se tarkastelee asekaupan kautta ihmisoikeuksien toteutumista ja Arabikevaeaen tapahtumia.

In January 2011, huge arms shipments including sniper rifles, ammunition and weapons components worth altogether 2.6 million euro left Finland for Bahrain. The export licences for these firearms had been issued in two totally different ministries in the middle of several years. The Finnish authorities weren't conscious of the big image in regards to the exports. The timing of those transports leads us to suspect that the weapons were meant for the Bahrainian authorities getting ready to respond to emerging unrest.

Aselupakaeytaentoejen yhtenaeistaemisohjeiden mukaan useampi rattijuopumus, tai toerkeae rattijuopumus voi olla luvan peruuttamisen syy. Toisaalta uutta aselupaa voi hakea kahden vuoden kuluttua huijaus toerkeaestae rattijutusta. Toisen henkiloen kohdalla rattikaerystae oli jo liki kolme vuotta, viimeisin tapahtuma oli kahden vuoden takainen juopumuspidaetys, kaeyttaeaekseni vanhentunutta termiae.

Lisaeksi haluan tuoda esille sen, ettae kaikki rikostutkintapyynnoet on tehty ajoissa, mutta poliisi on laiminlyoenyt rikosten tutkinnat. Koska prosessi on ollut kaeynnissae jo n. 19 vuotta, rikokset eivaet ole voineet vanhentua, sillae vanhentaessaan rikoksen poliisi on syyllistynyt uuteen rikokseen eli virkavelvollisuuden laiminlyoemiseen. Lisaeksi on huomattava, ettae asianajaja Asko Keraenen on tunnustanut rikoksensa ja haen oli rikoksia tehdessaeaen Suomen Asianajajaliiton jaesen. Korvausvelvollisuus on Suomen Asianajajaliitolla.

Aselupakaeytaentoejen yhtenaeistaemisohjeiden mukaan useampi rattijuopumus, tai toerkeae rattijuopumus voi olla luvan peruuttamisen syy. Toisaalta uutta aselupaa voi hakea kahden vuoden kuluttua toerkeaestae rattijutusta. Toisen henkiloen kohdalla rattikaerystae oli jo liki kolme vuotta, viimeisin tapahtuma oli kahden vuoden takainen juopumuspidaetys, kaeyttaeaekseni vanhentunutta termiae.
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!