Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

ADVERTISEMENT

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
abjectear9747 Journal abjectear9747 Personal Journal


abjectear9747
Community Member
avatar
0 comments
poliisihallitus
Poliisi Virus

Tein taemaen johdosta aineiston poliisihallitukselle ja pyysin poliisihallitusta tekemaeaen tuomiopurkuhakemuksen korkeimmaille oikeudelle, koska korkeimman oikeuden mukaan vianomainen voi tehdae purkuhakemuksen. Kysymyshaen suuresta maeaeraestae muun muassa poliisirikoksia. Poliisihallitus toimi lainvastaisesti kieltaeytyessaeaen tutkimasta asioita. Poliisihallituksen paeaetoeksen mukaan mikaeaen laki ei velvoita heitae tutkimaan rikoksia. Menettely oli esitutkinta- ja poliisilain vastainen menettely. Lisaeksi jos poliisihallitus katsoo, ettei asia kuulu heidaen tutkittavakseen, niin heidaen olisi pitaenyt siirtaeae lain mukaan sellaiselle viranomaiselle, jolle se kuulee eli valtakunnansyyttaejaelle.

Tuloksen perusteella kai pitaeisi onnitella poliisia hyvin suoritetusta lupaharkinnasta. Poliisipiirejae voi onnitella myoes siitae, ettei suhteellisuudentaju pettaenyt uusharkintaa tehtaeessae, vaikka ainakin alkuvaiheessa vaikutti siltae, ettae poliisin ylijohto ja asehallinto loivat paineita ylilyoenneille. Todennaekoeisesti enemmistoe peruutuksista on ollut aiheellisia, mutta aivan ilman kyseenalaisia paeaetoeksiae ei selvitty. Taestae pari esimerkkiae Pirkanmaalta. Molemmissa lupa on peruttu kevaeaellae 2010.

Aselupakaeytaentoejen yhtenaeistaemisohjeiden mukaan useampi rattijuopumus, tai toerkeae rattijuopumus voi olla luvan peruuttamisen syy. Toisaalta uutta aselupaa voi hakea kahden vuoden kuluttua poliisihallitus toerkeaestae rattijutusta. Toisen henkiloen kohdalla rattikaerystae oli jo liki kolme vuotta, viimeisin tapahtuma oli kahden vuoden takainen juopumuspidaetys, kaeyttaeaekseni vanhentunutta termiae.

Tuloksen perusteella kai pitaeisi onnitella poliisia hyvin suoritetusta lupaharkinnasta. Poliisipiirejae voi onnitella myoes siitae, ettei suhteellisuudentaju pettaenyt uusharkintaa tehtaeessae, vaikka ainakin alkuvaiheessa vaikutti siltae, ettae poliisin ylijohto ja asehallinto loivat paineita ylilyoenneille. Todennaekoeisesti enemmistoe peruutuksista on ollut aiheellisia, mutta aivan ilman kyseenalaisia paeaetoeksiae ei selvitty. Taestae pari esimerkkiae Pirkanmaalta. Molemmissa lupa on peruttu kevaeaellae 2010.

In the wake of the Arab Spring, vital shipments of Finnish firearms, ammunition and weapon components were made to Bahrain. This case and others in which export coverage ran counter to human rights promotion are being revealed in SaferGlobe Finland's report on Finnish Arms Exports in 2011, revealed right this moment, March 18th 2013.
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!