Do głównych obowiązków biura tłumaczeń należą m.in tłumaczenia zwykłe ,transkrypcje IDI , w zakres tłumaczeń zwykłych wchodzi przekład dokumentów które nie wymagają angażowania fachowej wiedzy z obszarów danej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć np. list, notatka, email, list motywacyjny, CV, przepisywanie to teraz bardzo poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i tłumaczenie wymagają specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu. Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia specjalistycznego to m.in. umowy cywilno-prawne, artykuły naukowe, instrukcje obsługi urządzenia.

Z racji tego, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w koszt tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest kolejna weryfikacja przez drugiego tłumacza tak więc zawsze przepisywanie nagrań sa weryfikowane przez drugiego tłumacza dowiedz się więcej o transkrypcje wywiadów.

Tłumaczenia przysięgłe, czy transkrypcje to dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią jak również notą, poświadczającą za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego typu mogą być opracowane jedynie przez tłumaczy przysięgłych, tłumaczenia muszą być profesjonalne.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli przekład następuje w podczas wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten rodzaj tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych a także tłumaczeń kabinowych. Transkrypcje Warszawa czy tłumaczenia kabinowe są głównie wykorzystywane podczas kongresów i innego typu spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego rodzaju czy transkrypcje nagrań wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zmieniają się co pół godziny. Innym typem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane - tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, iż tłumacz szepcze do ucha słuchacza który siedzi obok transkrypcje wywiadów, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch albo trzech osób w jednym czasie