Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
Clyry's Journal
Pag Limot, hay Salimuot. Sinisid ko yung pinanggalingan ng hinahanap ko. Dati may karamay pa ko sa ganito. Ngayon hinohold ko na lang damdamin ko. Ewan ko ba’t nagkagan’to habang lumalalim mas nagiging kumplikado at mas nagiging Emo. Move on, move on deeper into the Blue. Feeling Blue? Lumalalim na. Eto na ang Pressure hay Pressure. Kung walang Pressure mas malalim pa siguro mararating. Pero gayan talaga ang buhay eh.

Clyry Miss Misery
Community Member
 • [04/15/16 03:50am]
 • [09/20/15 06:15am]
 • [07/11/15 04:23pm]
 • [07/08/15 11:02am]
 • [06/16/15 11:43am]
 • [06/16/15 05:20am]
 • [06/15/15 10:50am]
 • [06/13/15 06:34am]
 • [06/11/15 04:15am]
 • [06/03/15 11:24am] •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games
  Play with GCash
  Play with Platinum

  Customize your own avatar now!

  Join Now

  Have an account? Login Now!