Marfedelom Trekis Armor Set


Marfedelom Trekis Gauntlets:

Marfedelom Trekis Chestplate::

Marfedelom Trekis Pauldrons:

Marfedelom Trekis Boots:

Marfedelom Trekis: Sheild:

Marfedelom Trekis Helmet:

Marfedelom Trekis Vanguards: