I just got my first ever salary for 2 weeks worth P1999.99! Hahaha! So liit lang pero kerybels na din kesa sa wala! emotion_kirakira xd emotion_yatta