Random stuff I wont ever use.

๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ☂☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠   ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁ ❤ ❥ ❦❧ ➳ ➽ εїз℡❣·۰•●○● ____________________________________________________________________ ‚لō‚ل♥ ¢½ٌ۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ‚ج پ™ پ¨ ‚ ‚، پ’ ❤ ،◕‿◕، ____________________________________________________________________ پ” پ— پ• پ– پڈ☸ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ پ™ پڑ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉ ب o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ ، ك ٌ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏ ____________________________________________________________________ ¦î ¦ï ¦و ¦ç ،´ ،µ ¦ن ¦ه ،ة ،ب ¦è ¦é ¦ê ¦ë©z ©{ £¼ £¾ ¨Q ¨R ©‚ ©ƒ ،¸ ،¹ ¦à ¦ل ¦ً ¦ٌ ¦â ¦م،² ،³ ،¾ ،؟ ،¶ ،· £¨ £© £û £‎ ©v ©w ،؛ ،» ©x ©y¨w £« £ ©€ × ÷ £½ ،ظ ¨P ،ق ،¦ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒ ____________________________________________________________________ ▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ،، ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙ ✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁ ❤ ❥ ❦❧ ➳ ➽ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞ ____________________________________________________________________ پٍ♩پô♫♬پَ♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ¢ح ؛؛ ₪ ¤ إ¥ « » ™ ♂✿ ♥ ‚ج پھ پ« پ© پ¨ ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ پ‌ پ› پœ ⊕ ⊙ پ›پ@ پ¢ پ£ پ™ پڑ پ‍ پں پ، پ پ¤ پ¥ § £¤ ¨“ ،é ،ê ،ù ،â ،ل © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ____________________________________________________________________ ✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠ ____________________________________________________________________ ㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰ ____________________________________________________________________ ✗✘✚✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰ ✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖☀☂☁،¾،؟©ص ©ض ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ *.:،✿*ك‘ك¥✿.،.: ____________________________________________________________________ پ†‚Oپ… o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_< wink }}} ™‚ص▂▃▅▆█ ∏卐 پ¦◤ ◥ ﹏﹋﹌ پ؟پ¸∏ ╰پ™╮پ‚پ¨‡‚پ© ____________________________________________________________________ ︵︶︹︺ پyپz〖〗پ—﹕﹗/ " _ < > `,·،£،ض{}~ ،«() _ -،؛،»،ج $ @ * & # ،ù…e ،©،قΨ ∪∩∈∏ ‚ج ‡„ ‚ں §∮¨”¨•¥كىلξ№∑⌒ξζω£ھ©‰©•¨è ،ع،غ £«£ ×÷﹢﹣±£¯£½،ز،س،ط ،ق ،ؤ،إ ،ئ ،ا ،خ،د ،ص ،× ¨Q ¨R ¨P©‚©ƒ‚¶پ™ ____________________________________________________________________ پ،پٹپwپxپں◣◥پ£Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒،¼،½£ہξζω□∮پ¬پ¦پˆ‚ص▂▃▅▆█ ∏卐پyپzپ¢پم پ؟¤،©،â،ل،ق¢ظ¨è،ش¨K¨L¨y¨y ¨z ¨{ ¨| ¨} ¨~ ¨€©»©؟¨t،î¨r ،ظ ¨y ¨z ¨{ ¨|©ئ©تaΡ£ًy ♡^_^♡،،^_^.......♧♧ ☜♥☞.¦î¦ï©¤ز»،،¨{¦î©ك©×¨Tز» ____________________________________________________________________ ©n¨چ ¨ژ ¨گ ¨ڈ ¨Œ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ¨ˆ ▒ ░ Café № پ— ㊣ ™ ℡ “ت ‚ج ٌ۞ٌ ٌ۩ﺴ ﺴ۩ٌ o(‧'''‧)o ❆ ‚×ٍ⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ⓛⓞⓥⓔ ‚× ☀ ☼ ☜ ☞ ¢ء® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз ____________________________________________________________________ ☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡‚جⓛⓞⓥⓔ♡~☃⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹✗/(*w*) پك[پBپB]پكپ¦◦؛°×°؛◦εїз´¯`·»،،پٹ♡╭پ™╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸, ____________________________________________________________________ ‚°‚±‚²‚³‚´‚µ‚¶‚·‚؛‚»‚¼‚½‚¾‚؟‚ہ‚ء‚آ‚أ‚ؤ‚إ‚ئ‚ا‚ب‚ة‚ت‚ث‚ج‚ح‚خ پô♫╭¢¾ ٌ•ش.•رﻬஐ ✎‚د‚ذ‚ر‚ز‚س‚ش‚ص‚ض‚ׂط‚ظ‚ع‚غ‚ـ‚ف‚ق‚ك‚à ____________________________________________________________________ ❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷ ✶✵✴❄❅❆❇❈❉❊❋❖❤❥❦❧ ☀ o O پ”♡ ┽©®©m.εїз︷✿‧:﹎،❤‧:❉:‧ .،.:*¥❀پœ•پô.پB‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:،✿*ك‘ك¥✿.،.:*.:،✿*ك’ك¥✿.،✎*εїз ____________________________________________________________________ ↔ ↕ ▪ → ¦ً©é©î✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)— ____________________________________________________________________ ،‏ ،î ،ï©ا©·©³©د×╰ƒm◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф юЮ ━╃ ╄━ ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ※ .'. ☂.'.❤ ♥ ،؛،» ،¼،½¨ˆ ► ◄ ▒ ░ ¨ˆ ¨r¨q ¨s¨t ƒ@ ┱ ┲☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ⊕ ____________________________________________________________________ ׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ¨p ¨d ¨g،ث ღ ☃ ❆ ،ê ∆ ? ص Ő ő ∞ © ‡ † ? ஜ ஒ ண இ ஆ ௰ ____________________________________________________________________ ♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·» ____________________________________________________________________ »-(¯`v´¯)-»█┗┛↘↙╰☆╮ ≠ ☜♥☞ ¦î¦ï©¤ز»،،¨{¦î©ك©×¨Tز» -©¤¨T©×¦î،،،ط¨p¨T¨T،ْ،،::======>>،،،î¨T©¥©¬©¬©¥¨T،î،،©ا¨~¨~¨~¨T©¤ ،ِ،ô¨ژ¨گ،ّ¨ڈ ¨گ،‏،à‚ص▂▃▅▆█ 【】 ____________________________________________________________________ ٌ۞ٌ ٌ۩ﺴ ﺴ۩ٌٌ۩۞۩...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» [[]] «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤... .•:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`•.¸¸.•´´¯`••.¸¸.•´´¯`•´❤ ____________________________________________________________________ ⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ لê ❝❞° ©k©m ¨u¨v ☁ ₪ ¡ Þ ௫ μ ‚× ☪ ☠ ╬ ╠ ╣،ث ღ :﹗/ " _ < > `,·،£،ض {}~ ،«() - ،ج $ * & # ،ù£ھ©‰©•،ع،غ £«£ × ÷﹢±£¯£½،ز،س،ط ،ؤ،إ،خ،د ،ص ،× ¨Q ¨R ¨P©‚©ƒ‚¶ ____________________________________________________________________ ‡@‡A‡B‡C‡D‡E‡F‡G‡H‡I ‡J‡K‡L‡M‡N‡O‡P‡Q‡R‡S ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ____________________________________________________________________ “ت(⊙▂⊙✖ )(‚أپP ³پP)‚أپSپi*پـƒژپـ*پjپU ( c//"-}{-*x) (-'ï_ï'-) (◐ o ◑ ) (⊙...⊙ )،◕‿◕، ï[-ش_•ش]ï(•ش_•ش)? (•ش_•ش) (/•ش_•ش)/ ____________________________________________________________________ (¦ل¦â¦م)(*-`ω´- )بث(цپMω´ц*)(●پTω)ƒmپR(پحپƒپœ)(ㄒoㄒ)(>_< wink ⊙▂⊙ ⊙‚O⊙ ⊙︿⊙پ@¢ءω⊙،،،ر©n،ر،،،ر،÷،ر،،،ر¨Œ،ر o(‧'''‧)o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕¨”◕) (،ة_،ة)ƒ~پœ﹏☉ƒ~ (پ†‚Oپ…) o(╥﹏╥)o