Chào mừng các bạn dến với Guild Vietnamese International - Guild của người Việt (hiển nhiên nói tiếng Việt - bạn có thể nói tiếng Anh nhưng tôi không chắc sẽ hiểu)

whee giao lưu kết bạn
whee chia sẽ nhưng bí quyết chơi gaia giúp đở các bạn mới chơi
vì thế nghiêm cấm gây mất đoàn kết trong nội bộ G hay post những bài viết có ý phản động, bôi nhọ chính trị hay tôn giáo.
Chúc cac bạn có những giờ phút vui vẻ với G chúng ta.
Mong các bạn sẽ luôn coi Vietnamese International Guild là ngôi nhà thứ 2 của minh.

Ký tên,

Thành viên G.
Welcome to the Vietnamese International Guild ( Of course we speak Vietnamese- you can speak English but we may not understand all)
This guild is for all Gaians make friends with Viet people, share some way to help Newbies...
So, we don't accept any things like: posting some react of Politics, Religion or broke the Union, etc.
We hope that you will enjoy your times with us. Feel free to join our guild, and always think that Vietnamese International Guild is your second home!
Signs,

V.I.G members.