Pinoy ka? Sali ka na!

Rules:
1. Follow the TOS
2. No Cybering
3. No Trolling
4. Avoid mean words
5. Must be active in the guild.
6. Kailangan Pinoy ka =)
7. Use our own language sa loob ng guild

When joining please prove to us that you are a Filipino/Filipina.

Pagmagdodonate po kayo sa guild send nalang po kyo ng trade sa guild mule
--Lhat po ng donations na binibigay sa mule ay pra sa mga games at charity ng guild