User Image
Welcome to Pinoy Kabarkada Guild!
Lahat ng nandito Kabarkada mo.
Kaya Sali na para dumami ang iyong barkada!

Pag hindi ka sumali wala kang barkada

User Image

Kami ay mga Pinoy na gustong makipagkaibigan at makipagbarkada.
Ang misyon namin ay magparami ng aming mga miyembro at sila ay magkaroon ng maraming kabarkada.

User Image

Respetuhin ang Gaia ToS.
Iwasan ang pag-aaway at pagmumura.
Galangin ang Isa't-Isa.
Manatiling Aktibo.
Iwasan ang paulit-ulit na pag posts.
Mahigpit na Ipinagbabawal ang pag steal ng mga banner at codes dito.
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.