About

  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext


  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
  texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext


   User Image - Blocked by "Display Image" Settings. click to show. User Image - Blocked by "Display Image" Settings. click to show. User Image - Blocked by "Display Image" Settings. click to show. User Image - Blocked by "Display Image" Settings. click to show.


    Friends

    Viewing 12 of 104 friends

    Multimedia

    Comments

    Viewing 10 of 20 comments.

    Mustardism

    Report | 04/01/2015 8:33 am

    Mustardism

    hiii hahahaha
    ugIy en fat

    Report | 02/21/2015 1:19 am

    ugIy en fat    oiii jek!! kamusta naman?
    wuotan-maga

    Report | 02/20/2015 5:49 pm

    wuotan-maga

    thanks for the purchase! heart
    ugIy en fat

    Report | 01/15/2015 8:01 am

    ugIy en fat          COLLAB DIN TAYO!!.
    Amirrora

    Report | 11/03/2014 9:27 pm

    Amirrora

    Seems to be working now! Thank you<3
    l Aiko-chan l

    Report | 08/24/2014 2:26 am

    l Aiko-chan l

    NP smile
    ugIy en fat

    Report | 08/10/2014 3:10 am

    ugIy en fat          jek!!! ANO NA TEH!!!
          anooo upload mo yung av mo para
          i sali ko sa entries ahah xP
    Kasigami

    Report | 05/17/2014 12:23 pm

    Kasigami

    Summer is if two-ish weeks >o<
    At that time I will be able to focus on your artwork. The weeks before schools end are very stressful eek
    Eevee Kins

    Report | 05/10/2014 10:06 pm

    Eevee Kins

    thanks for your purchase enjoy emotion_kirakira
    Master Black Gulaman

    Report | 05/10/2014 4:06 am

    Master Black Gulaman

    meron pa atejek pero di ko pa ginagawa. nagsusummer kasi ako after finals ko pa ipapatuloy ang pag gawa ng art.

    Signature

    SMILEY.