User Image - Blocked by "Display Image" Settings. click to show.
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
o n e - e y e d g h o u l
friendcommentmailmemories
gaia_smilies/icon_crown.gif gaia_smilies/icon_crown.gif gaia_smilies/icon_crown.gif gaia_smilies/icon_crown.gif


t u m b l r

★ overview:
[name]: alley
[gender]: female ♀
[age]:20
[status]: taken
[specialty]: making mediocre art

Grave Star on 05/01/2015
VivaSakura on 04/25/2015
Teratophilia on 04/25/2015
ichizukichikimikiya on 04/21/2015
Guro Overlord on 04/15/2015
Naowa on 04/12/2015
Wind Up Programmer on 04/10/2015
Iakota on 04/08/2015
 
 
picture
Myuulihn
Noctisu
VivaSakura
Durri
That Saku
Sarvaje
jetwild
Shiokaisu
Boba Tae