*̵So̸und o͢f́ ̡the ͡te͠lépho̧n͟e ̢ŗìn͏ging,̧ fo̵llowed b̀ý ̨a ̕hush̴e͞d͟, h͞usky l̀a͏t̢in̡ ͜v͘o̷i͠će*

"C̷ec̛i̶l̴? ̕C͠eci̡l̀ whére͞ a̢r͞e y̕ou҉?! ̵I̶'̢m sc͠a͜re̢d̡!
Th̛a̧t͘ ma͢n o̵utśid̛e m̸y ̡w͡i̴nd̡ow i͜s͡ b͠a̴c̵k -̨ ̀I ca͡n͢ see ̨h̕i̶m th̴r̸ou̴g͘h̵ ̨th͠e bl̡in͘d͜s!̢ ̴-͘ ͞Oh̀ ̷ńo,͡ ̕
̛I ͝t͟h͜i̡n͡k he͢'s ͠s̶po͞tte̢d̡ ̀me͠ ͝ag̨a̶in..͏ I'll̷ ͞ca͝ll͝ y̕o͘u̡ ̨ba҉çk͜,̀ C̷ec͏il

I ͡p͟ro̧misé ̸"


I ̶am kn̡ow͞n͠ ̕sim͢pl͢y as̀ "C͝ar͡lo͜ş t̡he͡ ҉Sc̶ięņti͜st͜"̧
̡Fo̡r t͞hose͟ ̛ẃh̕ó ̡a̶r͞e ̷m͞ore ͢w̛e͜ll͜ ̧know͘n ͠t͏o̕ m̕e̷, I̕ ͡am̵ ͞a̛lso̶ c͢al҉l̵ed, ҉Ca̴r̢l͞o͠s̛.̛
̀I̢ have̸ the m̴ost̶ -̕ob̀noxio҉u̵s- ͢wo̵n̴de͏rfu͠l̡ ̵b̸o͡yf̧rie̶nd̴ in͟ N͢ig͘h͢tvale̴.
His̨ ̸n͟am͢e͘ is Cecil.͟ ̴Yes͏,̶ ̛t͝he̛ ͠C̢ec͠il ͏f͜ro̸m̨ ̵the ̵rad̸i̛o̵ br̡ǫadc͜ast͏.
̷N͢o̡- Th̢e̢r̢e͡ ͝are̴ ̸no ̀óthe͜r͡ ͜Çe͡c҉i͞l̷'͘s ͞i҉n N͢igh͟t̶val̸e, why͟ do͞ ̀y̡ou k͞èęp as̡k͘i͠ng!͘!̸?

-̕-͠S̷o̕rr̵y ͜a͞bo҉u̕t͡ ͘th̢àt,̡ C͟ecįl ju̢s̵t҉ ́told̢ me ̶t͢h͡aţ ̸there͟ ̶wa͝s ͠a͘n͝ǫt̢he͜r ͠C͝eci̛l҉ in ͜N͏i̷g̶htvàl̕e̵.͡.̸.͡ /wa͞s/.̕.
I͟'m ̷s̕ur̴e ̀h̀e.. ͏p͝rob̵a̶b̀ly̕ j͟ust̸ t͏o̧o͜k a͟ v͠acat͟i̶on ̢ór s͞o҉m̷ethiǹg,̧ right?҉ ??͡ ̢? ̛*Ner̛vous͢ L̴aught͘eŗ*

So̕ ̕i͡'̛ve a̢ls̷o̕ ̀jus͠t͠ ̀b̧een ͟ìnf͝or̨m͞ed́ ͝i̢'m҉ ̀not҉ ̵al͏l͡o͞we̢d ͟t͜o̶ sa̸y my ͝ag̕e,͏ e͝i҉t̶h̛er͡.̀
Ņor am I̡ alĺơwed to͏ s͝a͘y th͝at t͏he ̀mo̴on ̴i̶s͠ r͝eal,̢ ͜m͞ouņt́aińs͘ ͠a̴re ҉r̕èa̶l, a̕nd ͝thąt̸ ͜ẃa̷t͝e͢ŗ isn't ̢n͏orm̕a͡ll͝y ͢p͠urp҉l̸e.
and here ̧i thoųgh͜t҉ ҉ít͟ was ̀j̀u̵st ͠c͡om̀mon ḱn͟o̵w͏ledģe̵.
̧A͟t ͢e̷i͜th́er͢ rat͝e. I mu̧st͟ ̕b͢e g͟oi̛n̶g͟ ̢now͞,͞ I ̴h͡a̷v̛e a̴ date ̴ton͠i̵g̷ht͡!́
Oh ye͏s̷ a ͜m̶o͠s͜t w̸ond͏erf͏ùl ͡ti͜m͡e inde͞ed in s͘uc̕h̸ a͘n͠ i͞mp̨o͠s͡s͘ib̧l͡e ͡p̨la͞će.̀I'͏m ̨s͡u̴r͟é if ͢y͢òu͜ ̛n̶e͏ed ͞t̶o̸ s̕pea̴k ̷t͢o̷ ͝me,̵ ̧C͟ecil͞ ̕wo̡ul̵ḑ n͘ơt ͘mind a͝ ̀b̧r̕ie҉f̛ ̛phone call͏ ͏al̛lo̧w͢e̛d.
͜B͘u̢t̕ ̧t̴hen҉ ̀aga̴in̛, you ca͟ń ̵n͠ev̢er r̵e̶ally̢ ̢b̵e s͡ure̡ wit̴h̕ him.̸.

M̛͡y̶͢ ̛͟bea͠u̶͟͡t͞i͞f҉ưl͞͞ly ͜o͏͘bs̕͢e͏͡s̡̛̕s͘iv͝e ͢C͏̶écil͜҉ ́į͝s̷͞ ̕͜͡c̴͟͝o͞s̷̛p̢̕ļ̛a͞y̶̕eḑ ̷b͏̸ý͟ CeciI Gershwin PaImer

The past is gone, and cannot harm you anymore. And while the future is fast coming for you, it always flinches and settles in as the gentle present
Kyle, you are as breathtaking as the void that hovers overhead this little town of Night vale.
I'm so glad I took a chance upon talking to you, and i'm even more-so that you decided I was worth your time, and that you and I actually get along.
We clicked instantaneously, and you didn't give it a second thought to introduce me to all of these wonderful new people in my life. You accepted me immediately, despite how weird and absurd I act some times, despite my flaws and all of my odd dispositions for such strange things. You embraced my oddities and made some of them your own, even. You introduced me to Night vale, and now, we're even going to see a show together, Live! How Neat!

I feel like I don't even need to say 'I have high hopes for this friendship' because it's pretty obvious where we are going to end up, and I have no doubts or fears about you, I am not afraid of you hurting me in any way, and in the presence of you , every second matters and will be cherished. (Even if time isn't real.) I'm so very grateful for you, and all that you are, and all that you do for me. And there may be some bumps along the way, but I think it just makes the story more interesting, no?

Smooch ♥
"Special Friends''
To be honest, I have way too many friends.
But there are a certain few that do stick out above the rest.

Matsumura Aiko & Matsumura Alea.
I hope you two don't mind to be put together.
You two have been my friends for a very long time, Kelsey, more so than Emily.
You both have seen me in some pretty bad spots, and helped me through and Through.
Kelsey, you used to be my 'wife' at one point, on this site. And despite me throwing you away like you meant nothing, even if my hand was forced,
You still allowed me back into your life without a second thought, and you are so helpful and uplifting.
Emily, I don't actually know you that personally, but you are always around when I need someone to talk too, always with Kelsey to help me when I need it.
You both are angels.[/color]
 
 
picture
picture
picture