.♥.About.♥.
I'm basically just a oddball.
Nothing really important to know about this person.
Things
 
 

.♥.Moo Zak-o.♥.

 
Fishy Zako

What a heart breaking thought...

When a soul leaves... ̷̧̨̝̩̭̲̈̈́̾͆͜͝ ̷̨̧̲̭̩̝͆̾̈́̈͜͝L̵̷̷̵̨̛̛̪̻͔̦̝̤͍͎̰͇̉͆͒́̏̈̈́͋̚̕͜͟͝͡ͅơ̵̷̷̵̛͇̰͎͍̤̦̪͉̫̮̯͋̈́̈̈̈́͋͟͢͜͡s̵̷̛̯̮̫͉̪̦͋̈́̈͜͢t and ̸̷̵̙͎̬̥͓͆͌̚͢͟͠͡͝F̵̷̸͓̥̬͎̙͌͆̚͟͢͝͡͠ȯ̷̶̤̘̪̺͚͇̈̈́̾̿̄͘͜r̶̷̷̶̴̛͇͚̺̪̘̤̙̝̪̺̰̄̿̾̈́̈̇̋̽͛͌͘̚͜͜͟͡͝g̴̶̷̷̶̴̛̛̰̺̪̝̙̙̝̪̺̰͌͛̽̋̋̽͛͌̚̚͟͜͜͟͝͡͡͝ơ̴̶̷̰̺̪̝̙͌͛̽̋̚͟͜͝͡ţ̸̷̶̨̝̩̭̲̈̈́̾͆͜͝t̶̷̸̸̷̶̨̧̧̨̲̭̩̝̝̩̭̲͆̾̈́̈̈̈́̾͆͜͜͝͝ę̶̷̸̧̲̭̩̝͆̾̈́̈͜͝n...

Who left the world ̷̵̨̛̤͍̪̺̲̠̍͋̅̄̚͠S̵̷̨̛̠̲̺̪͍̤̄̅͋̍̚͠ï̸̷̵͉͚̫̼̮̈́͆͗̆̚͢͜͡l̵̷̸̸̷̵̮̼̫͚͉͉͚̫̼̮̆͗͆̈́̈̈̈́͆͗̆̚̚͜͢͢͜͡͡ĕ̵̷̸̮̼̫͚͉͗͆̈́̈̚͜͢͡n̷̶̤͍͓̪̯̽͛͌͋͢͝t̶̷̷̶̯̪͓͍̤̤͍͓̪̯͋͌͛̽̽͛͌͋͢͢͝͝l̶̷̯̪͓͍̤͋͌͛̽͢͝y̴͓̟͉͒̽.̴͉̟͓̽͒..

As if he never put forth a foot on this green earth...
-Abrilita

________________________██████
________________________███___██
______________________███______█___██
___________________██████_█____███████
__________________████████████████__██
__________________█___███████________██
_________________██_____██______█____██
________________██________███████____███
_______________██__________█████_____████
█████████████__█___________███████████__█
_██__████_██████___________█████████____██
__██___███____██_________████___________██
___██_█__██__███____██__██______________██
____████__██_███__█_██_██_______________█
_____█████_██_████_█████_█_____________██
______████__██_████████__█____█_______██
_________███_██__███████___████_██___██
__________███████████████████_███████
_____________███████████████████████
_________________████__██____██____████
________________████____██____________███
_______________████______████___________██
______________████_________████████████__█
______________███______________███____█████
_____________████_______________________███
_____________███_________________________██
_____________███
_____________████
______________████
____██████████████████████████████████
____██_________███__█_█_█_████████████
____██_________████__█████████████████
____██__________█████_████████████████
____██___________███_█████████████████
___███__________██████████████████████
___██____________█████_████████████████
__███_____________███_█████████████████
__██_______________█_███████████████████
__██______________█_█_██████████████████
_███_____________█___█_██████████████████
_██___________________███████████████████
_██________________█_█████████████████████
███_______________█_█_████████████████████
██_________________█_█████████████████████
██__________________█_████████████████████
██_________________█_█████████████████████
██________________█_█_████████████████████
_██__________________█████████████████████
_██_________________█_███████████████████
_██______________█___█_██████████████████
__██________________█_█_█████████████████
__███______________█_█_█████████████████
___███______________███████████████████
____███________█_█_█_█████████████████
______███___________█_█_███████_█████
_______████___________________█████
_________████████████_███████████
____________██████████████████
_______________█████████████
_________________█████████
__________________███████
___________________██_██
___________________██_██
___________________██_██
___________________██_█
___________________██_█
___________________████
___________________████
____________________███
____________________███
____________________███
____________________███
____________________███
___________________████
___________________██_█
___________________██_██
___________________██_██
___________________█████
__________________███████
________________████___████
______________███████████████
_________█████████__██████████████
____██████████████████████████████████

░██████████
░██████████
░░██████████████
░░████████████████
░░██████████████████
░░███████████████████
░░████████████████████
░░████████████████████
░░████████████████████
░░██████░░░████████████
░░██████░░▓▓░██████████
░░██████░░▓▓░░██████████░░░░░░░░░░░░██████
░░██████░░▓▓░▓████████████████████████████
░░██████░░▓▓░▓░███████████████████████████
░░██████░░▓▓░▓▓░█████████████████████████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓█████████████░░░████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░███████░░░░░█████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓░▓░▓░██████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓░▓░▓██████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓░▓░██████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓░███████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓███████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░▓░████████
░░██████░░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░█████████
░████████░▓▓░▓▓░▓▓░▓▓░████████
░████████░▓▓░▓▓░▓▓░▓░████████
░████████░▓▓░▓▓░▓▓░█████████
░████████░▓▓░▓▓░▓▓░████████
░████████░▓▓░▓▓░░█████████
░████████░▓▓░▓░░█████████
░████████░▓▓░▓███████████
░████████░▓▓░███████████
░███████░░▓░███████████
░████████░████████████
░█████████████████████
░█████████████████████
████████████████████████
████████████████████████
████████████████████████