O kaiage itadaki arigatōgozaimasu Mōichido kite kudasai〜
Translation: Thank You for your purchase
please come again~
yum_puddi yum_puddi yum_puddi