Media

 
 
 
picture
Gwen De Cruor
Orlander De Cruor
Icalik De Cruor
Lutka De Cruor
Viper De Cruor
Cyn Reiyuko
Agatei Spiritus
Mr Abzu
Yami De Cruor
Koori De Cruor
Conseqq
Icalik De Cruor
Queen Sheba De Cruor
I-Yin-l
I-Yang-I
Encription
Angel Zheny De Cruor

Papa and Mum

Brothers

My Babies

My Grandbaby

Papa's Reapers

Reaper in training