About>>>—— abσuτ Yennie_ήĢōK——<<<

yummy_smilies/icon_puddi.gif Name: Yennie or Ly
yummy_smilies/icon_puddi.gif Nickname: Akari,Yennie,小美 {Xiao Mei}
yummy_smilies/icon_puddi.gif Age: 19yrs old
yummy_smilies/icon_puddi.gif Race: Vit Nam My,Chinese
yummy_smilies/icon_puddi.gif Fav. Colors: xanh,do,tim,den (muk ko thix my den)
yummy_smilies/icon_puddi.gif Fav. Sports:soccer
yummy_smilies/icon_puddi.gif Love :Music
yummy_smilies/icon_puddi.gif Haters: Lairs, Fakers, Backstabber n Players
yummy_smilies/icon_puddi.gif Loves:sleep,talking to close pals

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif Absolutely a NICE person! I'm really quiet at first but after you talk to me like many times , imma be your friend . Please add me if u wanna be friend n I'm glad 2 accept!

Never regret what made you smile. Just learn from the tears that followed.
˙·٠•●♥ I'm a girl that loves chatting and looking for a new friends ♥●•٠·˙

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif LOVE is not Enough!
gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif LOVE is Hurtful & Painful - Mostly Really Sadness.

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gif M O N T A G N A R D gaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif Talk s**t you'll BE DEAD.
gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif Respect meh - I'll Respect,you back.
gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif I'm Not A Perfect Person. =]
gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif Loves - Musik -Cwalk - Sinq - Fwiends (:


Friends

Viewing 2 of 2 friends

Journal

Music Journal

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif Welcome 2 My Journal gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gifemotion_smilies/icon_heart.gifgaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif

It's filled with lyrics both in the following languages:vietnamese,english,and chinese


Comments

Signature

Lời chia tay đã nói,
A ơi xin đừng níu kéo chi
Vì tình yêu ngày xưa h đây đã chẳng là ji với nhau
Hãy tránh xa e ra
2 ta
2 kon đường khác nhau
Thì hãy quên đi
Vì đơn giản là e đã hết yêu a

-0o_x-Pé_Luna-x_o0-