Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Marvs Journal
All About My Past :)
ohh
madami na ata akong naubos na oras kakahintay sa inaasam ko na mensahe gabi gabi.. halos mag puyat na ako umaasang may matanggap na mensahe.. haha
siguro dapat ko na itama ang oras ng pag tulog ko.. sanayin ang sarili na hindi na mag puyat hahaha.. smilies/icon_sweatdrop.gif tigil ko na siguro tong HOPIA haha~ smilies/icon_crying.gif weeeeeeeeee
Pagkagising ikaw ang nasa isip.. Pati Bago matulog wahahaha smilies/icon_sweatdrop.gif Sana minsan tumagal ang ating pag uusap... prng once a year eh hahaha XD haysss smilies/icon_rolleyes.gif

 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games