Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

anjhae_xorldane's Diary ~
journey to my dreams!~
I don't care!


July 10 2013

wala ak0ng pakilam sa driver na sya pang may ganang magalit eh hindi nalimutan bigyan ako ng sukli at sa nbi k0ng pinabalik pa ako ng 5:30 tapos hindi ko pa din naman nakuha kasi nakita ko lang naman si GM sa shop nila ng very fast kasi dumaan ako dun at busy busy sya maglaro sa tablet hahaha! emotion_smilies/icon_heart.gifemotion_smilies/icon_heart.gifemotion_smilies/icon_heart.gif 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!