Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

anjhae_xorldane's Diary ~
journey to my dreams!~
Excited!
July 2 2013


Nang inutusan ako ng aking Mother dear para bumili ng gulay ay dun ako dumaan sa court para makadaan din ako kena GM! At ng nakabili na ako at pabalik na ako ay may nakita akong nakapaskil na tarpaulin sa my dingding ng simbahan sa court!! isang announcement kung saan merong palaro ang aming Gobernador na basketball at volleyball! Kaso pang Kid's edition lamang ito sa July 6-9 yata! Ibig sabihin manunuod si GM doon at kelangan ko pumunta !! HAHAHAHA! Excited na ako makita ulit sya!! emotion_smilies/icon_heart.gifemotion_smilies/icon_heart.gifemotion_smilies/icon_heart.gif

 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!