Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

anjhae_xorldane's Diary ~
journey to my dreams!~
Shortcut
July 1 2013


WAA! Ang saya lang ! Pauwi na kami galing Cavite at doon namin pinadaan yung tricycle sa shortcut para hindi maalog ang kalsada at ang daan na yun ay sa c0urt at nakita ko c GM ! Kahit madilim aninag ko xa un naka white shirt, shorts at marun na ruber shuz hahaha! Talagang dun na sya tumatambay everyday! emotion_smilies/icon_heart.gifemotion_smilies/icon_heart.gifemotion_smilies/icon_heart.gif


User Comments: [2]
SonAltesse bLeu DeLancret
Community Member

Wed Jul 03, 2013 @ 06:19am


haha so landi u are hanj! nabasa ko ang ilan sa entries mo! dapat pagmumukha na ni GM ang pinopost mo lol =P


anjhae_xorldane
Community Member

Wed Jul 03, 2013 @ 08:35am


HAHAHA loko ka talaga Lola Bleu! smilies/icon_xd.gif Hindi pede ipost masyadong confidential hahaaha! emotion_smilies/icon_kirakira.gifemotion_smilies/icon_kirakira.gifemotion_smilies/icon_kirakira.gif


User Comments: [2]
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games