Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

:nitemareleft::bigheart::nitemareright: Welcome 2 My Journal :nitemareleft::bigheart::nitemareright:
-Xin Đừng Nếu Kéo-
gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gif Verse 1 gaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif
Tránh xa e ra
ngày tháng qua cứ coi như là không còn là gì cả
rồi ngày mai 2 đứa cất bước ra đi trên 1 con đường chia 2 ngả
cũng giống như hôm đó
lời chia thoáng qua a từng đả
mà talk ra những câu
mà e không bao giờ có thể quên đâu
đa khiến e mấy ngày qua lòng lại thêm đâu
nhắm mắt
buông xuôi
miên cười để e bước ra trong niềm đau
và như thế e cứ nghi
tui mình sẽ mãi mãi xa cách nhau
nhưng... mà có đau ngày qua a quay lại và mún làm lại từ đầu
thôi a à... thể là quá đủ rồi sẽ không có chuyện này xãy ra nửa đâu
xin lổi a...
e đả có người mới
và tình yêu mới
và 1 cuộc sông mới
đả xóa hết hình bóng a trong con tim
và ghi đả tên 1 con người mới

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gif Melody gaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif
Lời chia tay đã nói
a ơi,xin đừng níu kéo chi
Vì tình yêu ngày xưa
h đây đã chẳng là ji với nhau
Hãy tránh xa e ra
2 ta hai kon đường khác nhau
Thì hãy quên đi
vì đơn giản là e đã hết yêu a

gaia_smilies/icon_nitemarewing_left.gif Verse 2 gaia_smilies/icon_nitemarewing_right.gif
hãy quên đi
xin a đó
hãy quên hết
đừng có nếu kéo để làm gì
phải làm e thật khó xử
khi mình đả không còn chi
để e không phải sống trong môi ngày cùng những giọt nước mắt trên đôi mi
e cần a
đó là lúc trước
và ai là người đả cất bước
chỉ còn lại mình e
cố ngẩn đầu mà cố bước chân về phía trước
còn a thì đang vui vẽ bên 1 ai khác và quên đi lợi hẹn thề
vẫn ngồi đây
vẩn chờ đợi
vẩn chờ mong a quay về
thời gian trôi qua
a quay về muốn làm lại
những khổng thể
tình yêu e đả trọn dành cho người khác
và e hưa chỉ trao tinh yêu cho người
mà mình yêu k ngoài 1 ai khác
thôi a về đi
xin đưng nếu kéo chi chỉ
cho cả 2 lại thêm đau
lời chia tay
ai đả nói thì
giờ ai lại quên đi mau
đành nhắm măt mà buông xui cho cả 2 hai mãi mãi mà xa nhauLời chia tay đã nói,
A ơi xin đừng níu kéo chi
Vì tình yêu ngày xưa h đây đã chẳng là ji với nhau
Hãy tránh xa e ra
2 ta
2 kon đường khác nhau
Thì hãy quên đi
Vì đơn giản là e đã hết yêu a

-0o_x-Pé_Luna-x_o0-0o_x-Pe_Luna-x_o0
Community Member
0o_x-Pe_Luna-x_o0
Prev | Next
Archive | Home

 • [05/26/13 12:17pm]
 •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games