Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

like this or not it doesn't matter
name: aardfee
Zou iemand verdrietig zijn als ik er niet meer was,
Zouden er mensen zijn die willen wenen voor iemand als ik,
Zou ze me vergeten na maar 2 maanden?
Willen mensen mijn vrienden zijn?
Ben ik het wel waard om vrienden te hebben?
Kan ik het wel aan om vrienden te hebben?
Zal k niet bang zijn ze te verliezen?
Ik wil niet meer bang zijn
Ik wil niet niet meer in het donker leven
Ook al haf het veel troost
Ik wil terug in het licht leven
Ik wil mijn leven terug in handen nemen
Maar ik weet niet hoe ik dat doe...

 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!