Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

~DEEP WITHIN MY SOUL~
a collection of thoughts and emotions..
roy to carla
*this is a poem especially written for our "script" - prequel to the story of Carla Asuncion from the film "Working Girls"

Sa isang sulyap iyong ninakaw
ang katahimikan sa kabila ng ingay
Itong pag-ibig na nagtatago sa
aking mapagpanggap na mundo,
isang liwanag na dumungaw sa
aking malabong kinalalagyan.

Di man bigyang pagkakataon ng tadhana
ang sigaw ng damdamin kong ito,
patuloy ko pa ring isusukat
ang kagandahang iyong hatid
gamit mga salitang nakaukit
sa ating mga puso

 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games

Customize your own avatar now!

Join Now

Have an account? Login Now!