Welcome to Gaia! ::

(pt. 21)


Hisato the President of the Student Council: Karadatsuki no ii ne e! Ima anata ga shūshū wotsūjite ne dete ita toki, anata wa, anata jishin no kōgan ni deattaradeshita okoru shinakatta nodesu ka? (Hey studly! Now when you were out rooting through the dumpster, you didn't happen to stumble across your own testicles, did you?)
Kei: Nē, anata wa, akuseku hataraku hito no koto no yō ni osorete iru koto ga furueru no sono nagai rain o shitte imasu ka? Sate watashi wa, sono kudari ni fukuma rete inaidesu. (Hey, you know that long line of trembling peon's that are so afraid of you? Well I'm not in that line.)
Hisato: Ā, hontōni? (Oh, really?)
Kei: Watashi wa dare ka no kudari nide wa nai. (I'm not in anybody's line.)
Mayoko: [angrily] Anaki-kun!
Kei:Anata ga watashi o īwakenara ima, watashi wa watashi no atama wa watashi no ima made sō aisuru gārufurendo de wa ofu ni nokku eru tsumorida. (Now if you excuse me, I'm gonna get my head knocked off by my ever so loving girlfriend.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei is walking through the halls quickly]
Hisato: O~tsu, chotto matte, chotto matte. Soko ni sukoshi hayai no idō, wareware node wanaideshou ka. Monogatari susume watashi ni oshiete? (Whoa, whoa, whoa. Moving a little quick there, aren't we? Gotta a story to tell me?)
Kei: Koko de wa hanashidesu: Sore wa "Kare jishin no ashi de sodomizedo gatto seito-kai kaichō" to yoba rete imasu. (Here's a story: it's called 'The Student Council President That Got Sodomized By His Own Foot'.)
Hisato: Watashi wa tada no keikoku o ofu sa seru tsumoridesu. (I'm just going to let you off with a warning.)
[Kei walks pass him]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Mayoko gets back at Nobu for yelling "I said quiet!"; the same event is reversed]
Mayoko: Mā, sore wa nagai ichi-nichidatta. Tokuni kono ama-chan no tame! Watashi wa jissai ni kore o tanoshinde imasuga, koko ni suwatte, watashi-tachi no wazuka 3 ga issho ni kōhī no shizukana kappu o motte iru. (Well, it's been a long day. Especially for you Ama-chan! I'm really enjoying this; sitting here, just the three of us having a quiet cup of coffee together.)
Nobu: Watashi mo, anata ga watashi o shitte irunode - (Me too, because you know I -)
Mayoko: Watashi wa kōhī o itta! (I said coffee!)
[Nobu looks dumbfounded and annoyed]
Mayoko: Dakara, dono yō ni sore o kanjiru? (So, how does it feel?)
Nobu: Haji. Watashi wa haji o kanjiru. (Shame. I feel shame.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Mayoko knocks on Kei's door; Amaterasu is in there]
Mayoko: Anaki-kun?
Kei: Watashi wade wa nai nda yo! Bīpu-on ga shite messēji o nokosu no o machimasu! Bīpu-on! (I'm not in! Wait for the beep then leave a message! Beep!)
Mayoko: Kon'nichiwa, kore wa Satō-sandesu... (Hi, this is Sato-san...)
Kei: Hachimitsu, damatte koko ni eru! (Honey, shut up and get in here!)
[Mayoko comes in but sees Amaterasu]
Mayoko: Ā, watashi wa anata ga watashi no kage de chūshō suru kōi, ni-jū kōsa-moto no yūjin to issho ni ite kudasai. Watashi wa atode modotte kuru. (Oh, I see you're with a backstabbing, double crossing ex friend of mine. I'll come back later.)
Kei: Kore ga nanida to omoimasu ka? 7 Tsuki 11-nichi? Watashi wa ichi-ban-chū o akete inai yo! (What do you think this is? A 7-11? I'm not open all night!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: Ima no go shitsumon? (Now any questions?)
Fujimaki: Watashi wadesu! Nani ga Jō wa kore no subete nitsuite iitai koto arimasu ka? (I do! What does Joe have to say about all of this?)
Kei: Jō dare? (Joe who?)
Fujimaki: Jōmama! (Joe Momma!)
Kei: [glares] Anata wa, watashi ga hontōni anata o nikumu shitte iru. (You know I really hate you.)
Names of Mayoko's 56 dates:

1. Hayato
2. Mabuchi
3. Shigeru
4. Yukichi
5. Fumio
6. Takayuki
7. Reijiro
8. Hideaki
9. Sanba
10. Isao
11. Go
12. Yoshimi
13. Toshiaki
14. Hirobumi
15. Yakumo
16. Natsume
17. Ikemoto
18. Seika
19. Ebizo
20. Shunko
21. Doppo
22. Ryo
23. Kunio
24. Daisuke
25. Makoto
26. Yamoto
27. Taro
28. Ryunosuke
29. Kenta
30. Hidemichi
31. Naoko
32. Katsuro
33. Shiba
34. Fubuki
35. Tsubasa
36. Shuzo
37. Akira
38. Tadasuke
39. Chojiro
40. Hoitsu
41. Noriyuki
42. Fujio
43. Mamoru
44. Kenshin
45. Susumu
46. Azuma
47. Utamaro
48. Yasuhiro
49. Shinichi
50. Buso
51. Sumitomo
52. Mitsuzuka
53. Jakuchu
54. Hiroshi
55. Junichi
56. Iemitsu
(pt. 22)


Mayoko: [to Hisato] Anata wa yoi watashi no bōifurendo o ijiri teishi. (You better stop messing with my boyfriend.)
Hisato: Anata wa watashi no kabe ni kanshō o teishi suru kare o oshiete! (You tell him to stop messing with my walls!)
Mayoko: [turns to Kei] Anata wa kore o shita? (You did this?)
Kei: Babi, anata wa watashi no sekai-sukidesho. (Baby, you know you're my world?)
Mayoko: Koko de orimasu. (I'm out.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Eiji: [about his first girlfriend] Watashi wa sore ga owatta nante shinji rarenai. (I can't believe it's over.)
Kei: Tabun sore wa mōshibun naku, sono shinkokude wanaidesu ka? U~indou ga sonzai suru kanō-sei ga arimasu. Shikashi, anata wa soko de shutoku shi, jōhō no tame no sakana suru hitsuyō ga arimasu. Kono yutanpo o ushinaitaku arimasen! Kanojo wa, suramingu yutanpodesushi, nozonde inai - (Maybe it's not that serious, alright? There could be a window. But you have to get in there and fish for information. You don't wanna lose this hottie! She is a slamming hottie and you don't want -)
Mayoko: Anaki-kun.
Kei: Migigawa. (Right.)
Eiji: Watashi wa kore o eta. [to Mayoko, impersonating Kei] Babi, anata wa kare no sekai o shitte iru! (I got this. Baby, you know you his world!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Amaterasu gives everyone a balloon]
Eiji: Kikai wa nanidesu ka? (What's the occasion?)
Nobu: Watashi wa, kanojo wa kānī to sekkusu o shita suisoku shite iru. (I'm guessing she had sex with a carnie.)
Amaterasu: Naze watashi wa ai o hirogeru tame no kikai o motte iru hitsuyō ga arimasu ka? (Why do I need to have an occasion to spread the love?)
Kei: Anata wa, futsū no bitsuchi, chōshoku no tame ni koinu no inu o taberunode. (Because you are an ornery b***h and you eat puppy dogs for breakfast.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobu: Watashi wa kare ga naganen oko~tsu taizai made mite kitaga,-betsu nonara, kare wa anata ga sukidesu. Kare wa oko~tsu todomarimasen. (I've seen him stay mad for years, but you're different, he likes you. He won't stay mad.)
Mayoko: Yoku dono kurai kare ga muchū ni natte iru nodarou ka? Nichi? Sū-shūkan? (Well, how long will he be mad for? Days? Weeks?)
Nobu: Sono tsugitsugi to wa nanidesu ka? (What's the one after that?)
Mayoko: Sū-kagetsu? (Months?)
Nobu: Un, aru koto. (Yeah, that one.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: Naze watashi wa ki ni shite iru subete no monogoto ya hito o ushinatte oku nodesu ka? (Why do I keep losing all the things and people that I care about?)
God (Kami): Sore wa, jinsei to wa nani ka, Anaki. (That's what life is, Anaki.)
(pt. 23)


Amaterasu: Sore wa watashi to issho ni okotte iru no ka hontōni ki ni shinaide kudasai? (Do you really care how it's going with me?)
Rokuro: Tashika ni, watashi wa watashi no kao no kono yōna gaikan to kankei no tango o tsukuru koto wa dete kuru. (Sure, I make my face look like this and the concerned words come out.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: Watashi wa chōdo watashi no kazoku o kaeshite hoshii. Watashi wa anata no chikara o motte irushi, karera to, watashi wa chōdo modotte jikan de iku koto ga deki, kore made okotte kara karera no shi o tomeru! (I just want my family back. I have your powers and with them, I can just go back in time and stop their deaths from ever happening!)
God: Anata wa Anaki, unmei o dainashi ni shinai. Karera wa shinu koto ni natte iru toki ni hito ga shinu. Disukasshon wa mada arimasen. Negoshiēshon wa arimasen. Jinsei ga shūryō suru to, kore de kanryōdesu. Anata wa subete no hitobito no koto o shitte iru hitsuyō ga arimasu. (You don't mess with fate, Anaki. People die when they are meant to die. There's no discussion. There's no negotiation. When life's done, it's done. You of all people should know that.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: Dakara, e eto, anata wa koe o takusan kiku nodesu ka? (So, uh, do you hear a lot of voices?)
Asami: Īe, hitotsu. Watashi wa kare Shepādo o yobidashimasu. (No, just one. I call him the Shepherd.)
Kei: Kare wa, nani o subeki ka o oshiete imasu ka? (Does he tell you what to do?)
Asami: Yoku, kare wa watashi o seigyo shimasen. Kare wa hotondo no jikan wa watashi ni sakende, watashi wa oroka kanji saseru koto ni tsuiyashite imasu. (Well, he doesn't control me. He spends most of his time yelling at me and making me feel stupid.)
Kei: U ̄ n... Tabun sore wa watashi no chichidesu. (Hmmm... maybe it's my father.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Ningen no sonzai wa, tanjun'na, yosoku kanōna kimari monkudesu. Shitsuren, uragiri, sore wa subete no mae ni jū oku-kai mo okonawa rete iru. Mondai wa, maikai ga mada saisho no yō ni itaidesu. Soshite, anata ga kaifuku suru no ni jūbun'na un ga yokereba, anata ga anata no jinsei no subete no kiretsu o ume owattara onaji yō ni,-ji no mono ga hiraki hajimete iru koto o kakunin suru koto ga dekimasu. (Humans beings are simple, predictable clichés. Broken hearts, betrayal, it's all been done a billion times before. The problem is, every time still hurts like the first. And if you're lucky enough to recover, you can be sure that just as you finish filling in all the cracks in your life, the next one is starting to open.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko: Subete de saibai koko ni dare ga inai no ka? (Hasn't anyone here grown at all?)
Kei: [Stares at her chest]
Mayoko: [Covers her chest] Anata wa sore o kangaete ita. (You were thinking it.)
Kei: Watashi wa shitte iru... (I know...)
(pt. 24)


Kei: Watashi wa kore ga anata no jōshi o nikumu yō ni kimari monku ka shitte iruga, genjitsu no iyana yatsuda. (I know this is cliché to hate your boss but you're a real dickweed.)
Mr. Kinate: Anata ga ima kanjite iru, subete no musubime issho ni ikari ya yokkyū fuman, anata no atama kara anata no shōka-kan e no ketsugō wa subete? Koto wa, anata to watashi no jinseidesu. (What you're feeling right now, the rage and frustration all knotted together, binding everything from your head to your digestive tract? That's my life with you.)
Kei: Kore wa tanoshimida, sensei, watashi-tachi wa issho ni shutoku shi, sarani ikutsu ka no tagai o bujoku shite kudasai. (This was fun, sir, we should get together and insult each other some more.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Eiji: Watashi wa anata no ryōhō o shimesudarou, wareware wa, Romio to Jurietto no yō ni narudeshou. Wareware wa narimasu. (I'll show you both, we'll be like Romeo and Juliet. We will.)
Mayoko: Anata wa, sono hanashi wa owatta, dono yō ni shite inai shitte imasu ka? (You do know how that story ended, don't you?)
Amaterasu: Romio wa chōdo shū sū-kai masutābēshon shite ita baai, kare wa ryōhō no sorera no yoi kazoku ni toraburu no hīpu no setsuyaku ni naru. (If Romeo had just masturbated a couple of times a week he would have saved both those nice families a heap of trouble.)
Kei: Romio to Jurietto no yōna hanashi o sekkusu ni watashi no yoi yūjin ni sore o nokoshi. (Leave it to my good friends to sex up a story like Romeo and Juliet.)
Nobu: Sore wa, watashi-tachi wa saikō no shigotoda. (It's what we do best.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Nobu lights up a cigarette.]
Mayoko: Anata wa koko de tabako o suu koto ga dekinai. (You can't smoke in here.)
Nobu: Ā, detarame wa, karera ga watashi o fuku koto ga dekimasu fakku. (Ah, ******** that bullshit, they can blow me.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Eiji practices at being the world's most incompetent shell game actor.]
Nobu: Hitobito wa sherugēmu o purei naze anata ga shitte imasu ka? (You know why people play the shell game?)
Eiji: Karera ga kangaerunode, karera wa handikyappu o kokufuku suru koto ga dekimasu. (Because they think they can beat the odds.)
Nobu: Machigatte iru. Karera wa anata o taosu koto ga dekiru to omoimasu. Karera wa anata yori mo kashikoida to omou. (Wrong. They think they can beat you. They think they're smarter than you.) [pause] Kono baai, karera wa tadashiidesu. (In this case, they're right.)
Eiji: Watashi wa kashikoi anata ga kangaeru yoridesu. (I'm smarter than you think.)
Nobu: Anata wa oroka ni jūbun'na sumātopurei suru? (You smart enough to play stupid?)
Eiji: Watashi wa jisshitsu-teki ni chien-san, sō sumātodesu. (I am so smart, I'm practically retarded.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatsuya: [Mayoko's father] Nē, kodomo-tachi, doko ni tsugi no 2tsuga okonawa rete iru? (Hey, there kids, where've you two been?)
Mayoko: Kami, otōsan wa, watashi-tachi wa, anata ga hinan no subete no shurui o kuwaeru koto naku-funkan kiete dekinai nodesu ka? Watashi wa,-shin o imi suru, sore wa chōdo wakadeshita! (God, Dad, can't we be gone for a minute without you making all sorts of accusations? I mean, God, it was just a minute!)
Kei: Kōhei ni ieba, hachimitsu, sore ga-bun yori sukoshi ōkudatta. (To be fair, honey, it was a little more than a minute.)
(pt. 25)


[Eiji has his first girlfriend, Midori Sakanoue]
Mayoko: Ā, sore wa chotto samuidesu. (Ooh, it's kinda cold.)
Kei: Koko de, watashi no jaketto o toru. (Here, take my jacket.)
Mayoko: Watashi wa anata o aishite. (I love you.)
Kei: Kami, watashi-tachi wa sono yōna desu.. Oniai no kappuru. (God, we are such a... perfect couple.)
Midori: Watashi mo, samuidesu. (I'm cold, too.)
Eiji: ZYoku, imaimashii, Midō-chan. Watashi wa tenkō o seigyo suru koto wa dekimasen! (Well, damn, Mido-chan. I can't control the weather!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
God (Kami): Anata ga kanashii shutoku suru toki wa, tsuneni ame no yōdesu. (When you get sad it always seems to rain.)
Kei: Toki ni ame ga furu ōku no hito ga kanashiku naru! (Lots of people get sad when it rains!)
God (Kami): Sore wa ame ga kanashiinode, Anaki. (It rains because you're sad, Anaki.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Watashi kara kakusu tame ni soko ni nani ka shutsu, anata dake no chokumen suru koto ga dekinai soko ni nani ka ga tsuneni aru to omoimasu. Dakara, kagiri suru koto ga dekimasu yō ni no tame ni hi hyōji ni shimasuga, sore wa, dochira ka no subete no sono inpei wa yōide wa arimasen. Saigo ni, anata wa sorehodo kowaide wa nai koto ga hanmei o osorete nanidatta. Anata ga kakushite iru baai, yori ōku no baai yori, anata no kyōfu ga anata o sagashite kuru koto o shitte iru hitsuyō ga arimasunode. (I guess there's always something out there to hide from, something out there you just can't face. So you'll hide for as long as you can, but that's not easy either, all that hiding. In the end, what you were so afraid of turns out not to be so scary after all. Because you have to know that if you're hiding, more often than not, your fears will come looking for you.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Dare mo ga chokumen shiyou to shinai koto o naibu no mono ga arimasu. Anata mo, jibun kara, himitsu o hoji suru koto o monogoto. Shikashi himitsu wa omoshiroidesu. Hi hyōji ni shiyou to suru mono wa, tsuneni anata ga wasureru koto ga dekinai monodearu koto ga hanmei suru. (There are things inside you that no one wants to face. Things that you keep secret, even from yourself. But secrets are funny. The things you try to hide always turn out to be the things you can't forget.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Watashi wa mottomo fuhen-tekina ningen no taiken no hitotsu ga tandoku de kanjite iru to omou. Anata wa sore o shitte iru koto ga nakattaga, mattaku onaji fū ni kanjite iru hito no hotondo ga afurete imasu. Anata ga kanjite irunode tabun dan'nen. Anata ga no yōna jikyūjisoku ga kangae rarete ita yōde wa nai toyuu koto o rikai tabun'node. Anata ga shitte irunode, tabun, anata wa chigatta nani ka o shori shita hazu. Matawa tabun anata wa anata ga omotte ita hodo yoide wanainode. Izure ni seyo, anata ga sono hikui pointo o hitto shita toki, ji no izure ka o sentaku dekimasu. No izure ka jiko renbin ni fukeru koto ga dekiru ka, sore o suu koto ga dekiru. Sore wa, anata no yobidashidesu. (I think one of the most universal human experiences is feeling alone. You'd never know it, but there's most likely tons of people feeling the exact same way. Maybe because you're feeling abandoned. Maybe because you realize that you aren't as self-sufficient as you thought. Maybe because you know you should've handled something differently. Or maybe because you aren't as good as you thought you were. Either way, when you hit that low point, you have a choice. You can either wallow in self-pity, or you can suck it up. It's your call.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Kankei wa, karera ga terebi ya eiga de okonau yō ni dōsa shimasen. Karera wa dekimasu ka? Karera de wa nai nodeshou ka? Soshite karera wa saishū-teki ni ka, soshite karera wa eien ni manzoku shite iru. Kyūkei o gimi. Karera wa tagai no tame de hajimaru suru kenri wa nakatta, to kekkon suru mono no hanbun wa tonikaku rikon sa rete shimaunode sono naka no 10-hon no uchi 9-nin wa shūryō, to watashi wa subete no kono yōna mono wotōshite, ima anata no hanashidakedo, watashi wa natte inai Hiniku-ya, watashi wa sōde wa arimasen. Hai, watashi wa sono ai wa,-nushi ni ikutsu ka no bunka, keiniku de, , kezura chokorētokabākyandī o osuto yaku shinjiru yō ni okoru no ka. Watashi wa sore o shinjite inainode anata ga watashi kyūban yobidasu koto ga dekimasu, watashi wa, ki ni shinai. Ichiban-ka no kudaridesu: Sore wa ta no mina to onaji garakuta o kaishite tagaini u~eido nitotte shin'ni tadashiito fūfudesuga, ōkina chigai wa, karera wa sore ga sorera o tora sete inai toyuu kotodesu. Korera ni-nin no hitotsu wa tatsuto sono kankei o maikai tatakau koto ni naru. Sore wa sō to, karera wa kōun hontō nodeareba, sono uchi no hitotsu wa, nani ka o iudarou. (Relationships don't work the way they do on television and in the movies. Will they? Won't they? And then they finally do, and they're happy forever. Gimme a break. Nine out of ten of them end because they weren't right for each other to begin with, and half of the ones who get married get divorced anyway, and I'm telling you right now, through all this stuff, I have not become a cynic, I haven't. Yes, I do happen to believe that love is mainly about pushing chocolate covered candies and, y'know, in some cultures, a chicken. You can call me a sucker, I don't care, because I do believe in it. Bottom line is: it's couples who are truly right for each other wade through the same crap as everybody else, but the big difference is they don't let it take them down. One of those two people will stand up and fight for that relationship every time. If it's right, and they're real lucky, one of them will say something.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Watashi wa hitobito ga jibun de suru koto o ito shite iru wakede wa nai. Sore wa anata ga subete no michi o tebanasu koto ga dekinai baaideatte mo, anata ga jissai ni anata ga kanshin no hito o mitsuketa baai, sore wa sasaina koto o tebanasu koto ga jūyōdearu riyūdesu. Nani mo subete ichi-nin de kanjiru ijō no mono o suu nainode, don'nani ōku no hitobito no mawari de wa arimasen. (I don't think people are meant to be by themselves. That's why if you actually find someone you care about, it's important to let go of the little things, even if you can't let go all the way. Because nothing sucks more than feeling all alone, no matter how many people are around.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kei: [voiceover] Subete no hito ga sentaku o suru hitsuyō ga aru toki wa, sore ga puro no sentakushi ka dō ka sore wa kojin-tekina sentakudearou to, soko ni kuru. Sore ga anata no kea no ryōhō sukoshi o shimesu koto ni natte mo, saishū-teki ni, sore wa kanzen-sei nitsuite, soshite sore wa anata ga hontōni nozomu mono o oikakete nitsuitedesu. To tokidoki... Sore wa anata jishin no kōfuku o gisei ni suru koto ni natte mo yoku, ji ni wa anata dake no, anata no yūjin no tame no tadashii koto o okonau hitsuyō ga arimasu. Sore wa sore made deta toki, anata wa chōdo anata ga tsukuru kettei no hokori ni suru hitsuyō ga arimasu. (There comes a time when every man needs to make a choice, whether it's a professional choice or whether it's a personal choice. In the end, it's about integrity, and it's about chasing after what you really want, even if that means showing you both care a little. And sometimes... well, sometimes you just have to do what's right for your friend, even if it means sacrificing your own happiness. When it comes down to it, you just have to be proud of the decision you make.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Angry fat man: Mazāfakkāzu, anata ga mazāfakkāzu no doko ni aru? Kore wa fakku ka. Kono mazāfakkāzu! (********, where are you ********? The ******** is this? You ********!)
Iwane: Watashi wa anata no sensei o tetsudatte kureru? (Can I help you sir?)
Angry fat man: Hai! Kore wa nanidesu ka? (Yes! What is this?) [holds up a ruined erotic video game disc] E! Dasa kudesu! Watashi wa kono s**t o kiru koto ga dekinai! Anata no ki manējā, sono furui mazāfakkāzu tare wa dokodesu ka? (Huh?! This is wack! I can't get off to this s**t! Where's your damn manager, that old ********!)
Iwane: Manēja ga, koko de wa nai, watashi wa, kon sensei ga sutoa o jikkō shite iru yo. (The manager's not here, I'm running the store right now, sir.)
Angry fat man: Anata wa watashi ni kono tawagoto o hanbai puraya-girai no yō ni mieru! Modotte ima watashi ni watashi no imaimashii okane o ataeruto watashi wa imaimashii ryōshū-sho o hoyū shimasen. (You look like a playa hater that sold me this s**t! Give me my damn money back right now and I don't have no damn receipt.)
Iwane: Yoku, sore e no kabā wa dokodesu ka? (Well, where's the cover to it?)
Angry fat man: Watashi wa watashi no o shiri ni kisu o, nan ki kabā o motte inaishite inai nani sō! (I don't have no damn cover, kiss my a** so what?!)
Iwane: Watashi wa sore o miru koto ga dekiru, sensei? (Can I see it, sir?) [takes the disc] Anata ga koko ni kita mae ni sore o mite, anata wa kono o kande tekita? (Look it, you've been chewing on this before you came here?)
[Kei comes in the store]
Angry fat man: Uso, mazāfakkāzu! Anata ga de fukukingu shite iru hito shitte imasu ka? (Bullshit, ********! Do you know who you're ******** with?)
Iwane: Rikishi? (A sumo wrestler?)
Angry fat man: Sai bisottarewoo tameshi mazāfakkāzu! (Try again, ********!)
Iwane: Keisatsukan wa, subete no hi ni dōnatsu o kanshoku? (A police officer snacking on donuts on all day?)
Angry fat man: Sai bisottarewoo tameshi mazāfakkāzu! (Try again, ********!)
Iwane: Chōdo minikui o shiri no shibō no otoko? (Just an ugly a** fat dude?)
Angry fat man: Watashi wa kono ku mazāfakkāzu tare de yūbin iku yo! (I'll go postal on this ********!)
Iwane: Dansei, osoraku, motto jibun no tekitai shibō-shitsu no roba o koko o hanareru eru. (Man, you better get your hostile fat a** outta here.)
Angry fat man: [knocks down something] Anata no bitchsu assu. (You b***h a**.) [as he's walking away, Kei pushes him into a rack] Oh s**t!
[Iwane is laughing]
Angry fat man: Watashi ni hitto shinai, shinaide kudasai! Watashi wa sore o kiru koto mo dekimasu shite kudasai! (Don't hit me, don't! Please, I can get off to it!)
Kei: Koko kara anata no o shiri o nyūshu! (Get your a** out of here!)
Angry fat man: [as he's leaving out the door] Watashi wa chōdo rādo no o shiridesu. (I'm just a lard a**.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kei and Eiji are arguing their way into Nobu's parents room]
Hana: [faced towards the boys, topless] Ā, kon'nichiwa otokonoko! (Oh, hello boys!)
[Kei runs out of the room but Eiji stays causing Kei to drag him out of there]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobuko: Wareware wa kanojo ga shawā kara deru nochi ni burajā o sōchaku shinai nitsuite hahaoya ni sōdan suru hitsuyō ga arimasu. (We need to talk to mother about her not putting on a bra after getting out of the shower.)
Nobu: Anata wa watashi ni itte iru! (You're telling me!)
Nobu: Koko de kiite, mama - (Listen here, mom -) [They walk in but see their dad drying but not covering up]
Masayoshi: Soko ni chotto, kodomo-tachi! (Hey there, kids!)
[Nobu and Nobuko run out screaming]
Dreaming Of You episode list:

Pilot Episode: Moving In
- Stella packs her bags and moves in her boyfriend, James, and his brothers, Josh and Jack.

(season 1)

Episode 1: Boyish Notions
- Stella seems to be used to being the only girl in a household with three boys. But when a mishap happens due to a nickname, Stella must also get used to Jack's temper.

Episode 2: In Charge
- Annoyed by the fact that James let his brothers do whatever they want (ex. torment her), Stella takes charge and puts down some ground rules that the two must follow, must to the chagrin of them both.

Episode 3: Gesundheit
- Stella has a cold and the boys are forced to help her. However, much to James' and Josh's dismay, Jack hardly helps. So as a result, he becomes Stella's b***h.

Episode 4: James Meet James!
- The boys finds an orange cat and take it home. Ultimately, Stella falls in love with the cat and names it James, despite the cat being a girl.

Episode 5: New Home
- James the Cat gets used to her new home and her new family.

Episode 6: Rats!
- Stella tries to capture a rat that it's in the house.

Episode 7: Cat Time
- James the Cat tries to have an adventure of her own but it keeps getting ruined by Jack who wants to get rid of her. (idea by HannahBoo67)

Episode 8: My Daughters
- Stella goes back home for a while to spend some time with her kids. Soon enough, James suggests that she move her daughters in with them.

Episode 9: The Last Goodbye (Pt. 1)
- A childhood friend of Stella was just in a car crash. Due to the crash, she has suffered minor injuries, such as brian damage and slipping into a coma. To her disappointment, Stella doesn't want to accept the fact that her friend will be passing away soon.

Episode 10: The Last Goodbye (Pt. 2)
- (A continuous episode from the previous) Stella's friend has one more day to live and everyone tells her that she must say goodbye for the final time.

Episode 11: Pain Within
- Mrs. Malloway's funeral is in 2 days and Mrs. Malloway's ghost follows Stella around to where Stella falls into a delusion that she is still alive.

Episode 12: Unspoken
- Stella is still distraught about Mrs. Malloway's death. To ease herself, she visits Mrs. Malloway's grave.

Episode 13: Daddy's Little Defect
- James' daughter, Jane, returns after he had sent her to a camp to straighten up her act. However, her attitude has worsen. And it's not because of the camp! It's because of... Stella?

(season 2)
Episode 14: The Girlfriend/Daughter Showdown
- Jane doesn't like Stella. Stella doesn't like Jane. The one thing that they have in common: James. So, Stella and Jane have a little war about who James likes the best.

Episode 15: Don't Mess With The Shorties
- Stella gets teased by Josh and Jack because of her height. As a result, Stella tries to make herself tall.

Episode 16: Like Mother, Like Daughter
- James has to watch Stella's youngest daughter, Lily, after Josh and Jack abandon him while Stella takes Bria and Jane out.

Episode 17: Our Counselor
- Josh and Jack are noticing how much Stella and James are fighting and are afraid that they might split up. So, the two set up the couple with a Relationship Counselor.

Episode 18: Bad Boys, Sad Girls
- Bria meets a boy that's three years older than her and gains a crush on him. He doesn't return the feelings however and takes advantage of her. Jane figures out his motives and tries to warn her. But what happens when he reveals that he likes someone else? And it's someone that Jane knows?

Episode 19: Be Mine
- Adrian continues to try and get with Jane.

Episode 20: Leave Me Alone (I'm Lonely)
- Jane tries to get rid of Adrian, but might be developing feeings for him. But what happens if Bria's feelings for Adrian return?

Episode 21: Girl Power
- Stella tries to bond Jane. However, due to Jane's stubborn nature, she fails to do so! Will Stella ever get through to Jane?

Episode 22: I Swear To Drunk, I'm Not God
- James doesn't like how rude Stella becomes when she's drinks. So, he hides the alchohol from her until she learns her lesson on heavy drinking.

Episode 23: Should've Tried Harder
- Adrian returns after a vacation and Jane tries to tell her feelings for him.

Episode: 24: Our Comparison
- After realizing that they both love torturing Jack, the girls, Stella and Jane, team up to make his life a living hell.

Episode 25: Lies And Ripped Jeans
- Once again, Stella and James are fighting, much to the chagrin of the others within the household.

Episode 26: Give Up The I's For Us
- James is fed up and tired of fighting with Stella, who has been acting selfless lately as she in the one starting the fights over worthless things.

(season 3)
Episode 27: We Meet Again, Relationship Counselor
- Knowing that they need more advice on how to unstrain their relationship, Stella and James return to their Relationship Counselor. Much to Stella's surprise, however, Mrs. Malloway's spirit takes over as the counselor.

Episode 28: Our Worse Nightmare
- Stella and James' worst nightmares come to visit: Michelle and Kirstie.

Episode 29: Lily Understands
- James the Cat meets the only human who can understand her when she talks like a human being, Lily.

Episode 30: I Say You're About A D-Cup (idea by a friend)
- James' childhood friend, Niel, comes to visit. Nevertheless, he introduces him to Stella. However, James is unaware about his friends obsession for large breasts.

Episode 31: James Versus James
- Stella is starting to pay more attention to the cat, James. Her love for the cat causes James to become jealous and turn to Jack to try and get rid of the cat to win back Stella.

Episode 32: Jane's New Friends
- Jane becomes friends with some girls at school. Bria tries to convince Jane that the girls are using her.

Episode 33: Her Name Is Alice
- Stella's friend, Alice, comes to visit and starts telling James embarrassing events that have happened between her and Stella.

Episode 34: A Made Up Story
- Stella becomes obsessive with her looks when an extremely attractive female moves in next door to James. At first it didn't bother her at all. Not until she learned that this girl was single... and going after James.

Episode 35: Not A Kiss Up
- Josh is tired of people treating him like a kid all because he's too nice. So, he turns to Jane to help him toughen up.

Episode 36: Stupid In Love
- Stella's favorite cousin comes to visit. Upon her arrival, both James and Fiona remember what happened at a certain funeral. Remembering this, Fiona tries to split up Stella and James.

Episode 37: No Sugar For You!
- Stella is addicted to candy but James must keep her away from it after a trip to the dentist. Noticing this, Jack decides to torture Stella with the fact that he can eat candy more than she can.

Episode 38: Who Am I To Say?
- Stella thinks James' friend, Valentina, is interested in having James for herself. James doesn't believe it and so Stella tries to ruin their friendship.

Episode 39: My Brother's Girlfriend
- Josh thinks Jack is in love with Stella and Jack tries to prove him wrong by seeing a counselor.

(season 4)
Episode 40: I Don't Really Like You
- A boy falls for Stella and tries to get her to fall in love with him. However, all Stella wants is to remain friends.

Episode 41: Now Or Never
- When walking home from a friends house one night, Jane witnesses a gang beat a man. At first, Jane doesn't worry and escapes until later on, she gets confronted by them.

Episode 42: Her Story
- After what happened yesterday, Jane is curious about how good Stella is when it comes to fighting.

Episode 43: I'll Learn To Like You
- Stella's cousin, Fiona, returns. However she is still mad about the whole incident at Mrs. Malloway's funeral that she has a hard time getting to know James.

Episode 44: They're Back
- Michelle and Kirstie visit Stella and James once again.

Episode 45: The Test
- Bria thinks she's dumb because she failed a test at school.

Episode 46: Double Trouble
- Stella's twin sister, Steffi, is released from jail after 3 years.

Episode 47: Twitches
- Stella has to watch over Steffi to make sure she doesn't get into any more trouble.

Episode 48: Jane Meets Steffi
- Jane meets Stella's twin sister Steffi. Jane sees Steffi as the perfect role model for her. Jane doesn't know that Steffi is actually an ex-convict.

Episode 49: Present
- Stella feels bad when James gets her so many presents and she never has anything to give him. So, Stella rushes all around town to find the perfect present for him.

(season 5)

Episode 50: Identity (Pt. 1)
- Jane wants to meet her real mother. James tells her she will regret doing so but he decides to call her up anyway.

Episode 51: Identity (Pt. 2)
- Angry because her own mother doesn't care about her, Jane takes her wrath out on Stella's daughters. Noticing this, Stella goes to James to talk to her. To make things worse, he doesn't want to listen.

Episode 52: Prank'd
- Jack decides to annoy Jane by prank calling her. Bad idea!

Episode 53: Meet The Parents
- Josh and Jack suggest to James that they invite their parents over to meet Stella and Stella's kids. At first, James is reluctant to do so but later accepts. This excites Bria and Lily. This worries Stella. Jane doesn't care.

Episode 54: Sisters
- Bria gets jealous when Lily would rather spend time with Jane than with her.

Episode 55: Lily Goes Missing
- Lily goes missing and Stella has an emotional breakdown.

Episode 56: Summer Dies
- Stella realizes that she hasn't visited Mrs. Malloway's grave in a long time and since it's her birthday today, she decides to celebrate it there, without consulting anybody.

Episode 57: Paws Off
- Lily overhears everyone, including her mother, looking for a new home for James. She decides to take matters into her own hands.

Episode 58: Lily See, Lily Do
- Lily is known to copy those who are older than her. She starts to copy Jane in everything she does.

Episode 59: That's Not My Name (Pt. 1)
- Jane gets hit in the head by something and it causes her to lose her memory.

Episode 60: That's Not My Name (Pt. 2)
- Stella and James try to get Jane's memory back while Josh and Jack use this as their advantage to make Jane do stuff for them.

Episode 61: I Promised Myself
- James keeps forgetting important dates to hang with his friends. At first, it doesn't bother Stella. That's until he forgets the anniversary of the day he and Stella met. Will Stella trust him ever again?

Episode 62: Are You Smarter Than A 9 Year Old?
- Jane is annoyed by the fact that Bria is smarter than her.

Episode 63: Mother's Day
- Jane feels left out when other kids can make mother's day presents for their mothers and she can't.

Episode 64: Tainted Love
- Stella finds out Jack is in love with her and then confronts him about it.

Episode 65: Jane Saves Bria
- Jane saves Bria from being "crushed" by a large sign, so Bria decides to become her servant to repay her, which starts to annoy Jane.

Episode 66: Sketch Inc.
- Stella gets offered a job to work as a model for a bunch of students to draw her in different outfits.

Episode 67: World War Tennis
- Stella is one of the best tennis players ever. When a contest moves into town, Stella enters it. However, she realizes her rival back when she was younger has also entered it too and is a way better player at tennis.

Episode 68: No Time
- Stella gets caught up in work when Jane wants to spend time with her.

(season 6)
Episode 69: A Bath A Day Will Keep The Vet Away
- Stella takes cat to the vet for tips on giving a cat a proper bath without him going ballistic.

Episode 70: Dyslexic Hearts
- Jack meets Stella's older sister, Silver, and gets a crush on her. However, Silver doesn't return the feelings because he's too young for her.

Episode 71: Mentoring Deborah
- Stella meets the up with Deborah, the daughter of her boss. The girl is lazy and the boss wants Stella to be her mentor her into becoming a better worker.

Episode 72: Mother Bird
- Bria, Jane, and Lily find a baby bird who can't seem to find their mother. Not knowing what to do, they go to Stella for advice on how to be a mother.

Episode 73: Beach Bond
- The girls of Sketch Inc. go to the beach.

Episode 74: In My Daughter's Eyes
- After Bria breaks her arm due to a game, Stella becomes overprotected of her daughters, not wanting anything to happen to them.

Episode 75: You Loved Me
- One of Stella's ex-boyfriends out of four, Damien, tries to win back Stella's heart. But there's a shocking past involving relationship!

Episode 76: Lucky
- Josh and Jack find pictures of a little boy named Lucky. After hearing the song, the two are determined to find out about Lucky.

Episode 77: When It All Falls Apart
- After telling Josh and Jack about Lucky, Stella becomes depressed and starts to drink once again.

Episode 78: Playing With Fire
- Stella's depression is slowly going away. But when James starts avoiding her and acting strange, Stella thinks there's a girl.

Episode 79: Waiting
- After getting suspended from work after she attacks Deborah as the final straw, Stella has to work at Alice and Fiona's job as a waitress.

(season 7)

Episode 80: The Truth Hurts
- James and Jane are fighting. Josh and Jack are fighting. And Stella is on the the sidelines. The reason why they're fighting is because one of them is lying. Realizing this, Stella pretends to be so sick that she ends up in the hospital to get everyone to become truthful with one another.

Episode 81: Speaking Terms
- Stella's co-worker, Tammy, becomes furious with the owner of Sketch Inc. and decides to slack off until she apologizes.

Episode 82: Meet Josephine!
- Josh often gets mistaken for a girl. Stella and Jack decided to fool males by dressing Josh up as a girl and watch boys flirt with him!

Episode 83: I Don't Believe You
- Stella makes a new friend that used to never fit in anywhere. But when Stella cancels plans she has with the girl, she ends up going to a club that the girl was already at. The girl realizes Stella only canceled plans to hang out with her other friend. Thinking Stella is like all the other people who have used her, the girl avoids in her any way possible. Will Stella be able to reach out to the girl and solve the problem?

Episode 84: The Dog
- Stella brings home a dog and James gets jealous when the family pays more attention to him.

Episode 85: Your Biggest Fan
- Stella finds out that her stalker, Flora, lives in the same neighborhood as her.

Episode 86: Dirty Little Secret
- Jack gains a crush on Stella's stalker, Flora. He tries to win her heart because he doesn't know about her secret.

Episode 87: Far From Home
- After Jane yells at her for sleeping on her shirt, James runs away home, thinking no one wants her anymore.

Episode 88: Riddles
- Jack gives Jane and Bria a riddle to solve.

Episode 89: Supposedly Straight Friend
- Stella is curious about her friend, Alice's, sexuality as she has never really seen her with a boy.

Episode 90: The Neighbor
- Bria and Jane are curious about the new neighbor, Mr. Moon. He never comes out at day and he's always seen at night. Could he be a vampire?

(season cool
Episode 91: Undercover Josephine
- Josh's alter ego, Josephine, must attend a girls only sleep over to retrieve Bria's diary before the host there reads it.

Episode 92: What Faith Can Do
- Stella visits Mrs. Malloway who tells her soul can finally move on.

Episode 93: Fat Teacher
- James meets up with his old teacher that he used to refer to as "Fat Teacher".

Episode 94: It Girl
- Jane becomes a model, but tries to quit after realizing she hates everyone acting like her.

Episode 95: Zip Your Lip
- Stella and James get into another fight that causes Stella to stop talking to James. James wants to apologize, but Stella ignores him.

Episode 96: Cookies
- Stella is pestered by cookie sellers when she clearly doesn't want to buy any.

Episode 97: The Twins
- Steffi dumps her daughters, Sky and Scarlett, onto Stella so she and Blaze can have a day off from taking care of them. What will happen?

Episode 98: I'm A Human? (Pt. 1)
- James the Cat has a dream that she's a human.

Episode 99: I'm A Human? (Pt. 2)
- James the Cat dream that she's a human continues.

Episode 100: Series Finale
- Everyone in the household look back at all the wild adventures they've gone through.
She Who Dreams Darkness
(闇のドリームス彼女 Yami no Dorīmusu Kanojo)


Story
It focuses on Mayoko Sato as she is cursed by a witched named Yumi Tsukamoto to live with disturbing nightmares that plague her everyday life as they seem to come to life. A lot of Mayoko's dreams are dreams within dreams, which confuses viewers whether or not Mayoko is in the dream world or real world. Creatures that roam Mayoko's dreams often appear in the real world.

Voices for She Who Dreams Darkness:
(main characters)
Mayoko Sato (Sato Mayoko) voiced by: Shizuka Toyoshima
Yumi Tsukamoto (Tsukamoto Yumi) voiced by: Kazumi Hiranuma
Rintaro Aida (Aida Rintaro) voiced by: Heizo Fukushima
Tamotsu Kawagishi (Kawagishi Tamotsu) voiced by: Akihito Sakata
Usagi Oshimo (Oshimo Usagi) voiced by: Yoko Kawabata
(other characters)
Sakura Iwakura (Iwakura Sakura) voiced by: Hiroko Nakamoto
Mayuko Sato (Sato Mayuko) voiced by: Mayo Saromi
Kikugoro Sato (Sato Kikugoro) voiced by: Toshinobu Dazai
Isako Kurogane (Kurogane Isako) voiced by: Yuka Matsuya
Sakura's crew (Sakura no norikumi-in)
Miyako Nakahara (Nakahara Miyako) voiced by: Remi Ibi
Yasuko Eda (Eda Yasuko) voiced by: Hanako Mazuka
Nami Miyajima (Miyajima Nami) voiced by: Fumiko Takeuchi
Katsue Ooka (Ooka Katsue) voiced by: Yuri Sasada
Ichi Muraoka (Muraoka Ichi) voiced by: Kiyomi Hayashi
Junko Gojo (Gojo Junko) voiced by: Tae Asano
Ayako Uno (Uno Ayako) voiced by: Iori Takara
Hisa Enoki (Enoki Hisa) voiced by: Hibiki Wata
Hiroji Ijuin (Hiroji Ijuin) voiced by: Daisuki Aizawa
(creatures) - will add the link to their appearances soon
Mono (モノ) voiced by: Fumie Ui
Metaboru (メタボール) voiced by: Raicho Enomoto
Saya (沙耶) voiced by: Nori Araki
Shinboru and Kyandoru (シンボルとキャンドル) voiced by: Yasuo and Takeru Kato
It (これ) voiced by: Heizo Fukushima
Kyofu (恐怖) voiced by: Ennosuke Irie
Souru (ソウル) voiced by: Makoto Hagino
Barabara (バラバラ) voiced by: Yozo Ninomiya
Honenuki (骨抜き) voiced by: Ryunosuke Sugase
Kappatsuna (活発な) voiced by: Daisetsu Kusatsu
She Who Dreams Darkness
(闇のドリームス彼女 Yami no Dorīmusu Kanojo)


episodes: (season 1: 2010)
1. When It All Began (Sore wa Subete ga Hajimatta Toki ni) - Mayoko's curse that Yumi gives her begins.
2. Don't Pick Up The Phone (Denwa o Pikkuappu Shinaide Kudasai.) - In one dream, Mayoko is babysitting two kids when a stranger (Yumi as a man) repeatedly calls her, she realizes that she's being called by a serial killer that has a history of killing babysitters. After it was revealed to be a dream, Mayoko finds on the news that a babysitter had been killed.
3. The Creepy (Bukimina) - In one dream, Mayoko is locked in a train station and finds herself being stalked by a hideously deformed killer (Yumi) living in the sewers below. Mayoko manages to escape as she wakes up in the train station.
4. Rot (Fuhai) - Mayoko's dreams are haunted by a girl named Saya, an old classmate of Mayoko's whose murder she witnessed.
5. Final Stab (Saigo no Sutabu) - In one dream, Mayoko is at a murder mystery weekend with a group of people and what seems to be just for pretend turns out to be real. At the end of the episode, Mayoko is revealed to be the killer and escapes as she is horrified at what she's done.
6. A Werewolf In Tokyo (Tōkyō no ōkami) - In one dream, a werewolf is loose in Tokyo that mauls Mayoko and her brother, Kikugoro. They then learns that they must kill their attacker if they hope to change their fate to avoid becoming werewolves too.
7. Draw Her Blood (Kanojo no Chi o Hiku) - Mayoko is tormented by her rival classmate, Sakura Iwakura. At night, she has a dream where the roles are reversed where Mayoko is the popular girl and picks on a girl who looks like Sakura with braids and glasses. The Sakura-look-alike comes up with a plan to kill Mayoko. Two friends of the Sakura-look-alike try to stop her before she can do it. In reality, Mayoko is the one about to kill Sakura but is stopped by Tamotsu and Usagi with the help of Rintaro.
8. The Japanese Axe Massacre (Nippon no Akkusu no Gyakusatsu) - Mayoko has a dream where she's at a party and there's a serial killer on the loose when in reality, Mayoko is the killer and the victims are Sakura's crew. In the dream, the killer is wearing a black robe with a hood, a skull mask, and an axe in their hand and outside in the real world, Mayoko is wearing the same outfit. After she wakes up, she takes off her mask and sees what she's done and escapes but not before she sets the house where the party was held at on fire.
9. The Uninvited (Igyō Seimei-tai) - Mayoko is starting to see her dead older sister, Mayuko, in both her dreams and in the real world. She is then convinced that Mayuko is still alive and begins to hallucinate. Mayoko and Mayuko later read up on their neighbor Isako Kurogane and hears about her sinister past about how she killed her lover's sister because she was getting in the way of their relationship which is what Isako tries to do to Mayoko. This backfires when Mayuko ends up killing Isako instead. The girls comfort each other, and Kikugoro, their brother and Isako's new lover, comes home. Mayoko explains that Isako attacked them and Mayuko saved her. Confused, Kikugoro says that Mayuko died in the fire. Mayoko sees she's not holding Mayuko's hand like she thought, but the bloody knife. More events happened such as Mayoko remembering Mayuko's death and then her being arrested in the end. This turns out to be a dream but Mayuko is still dead and Isako is unharmed.10. Black Pig (Kuro Buta) - In one dream, Mayoko is apart of a Gothic lesbian cult. A girl apart of the cult has a crush on her but Mayoko doesn't return the feelings because of her not being a lesbian but pretending to be. It's then revealed a man whose head shaped like a pig, known as Black Pig, kills members who are pretending to be lesbians which happens often in their cult. Mayoko is sent to Black Pig after her secret gets out. When she thinks she meets Rintaro, she passes out and Black Pig appears and begins licking her. Black Pig is revealed to Yumi who seduces Mayoko but after the dream ends, Mayoko had slept with Rintaro.
season 2: (2011)
11. Berries (Eki Hate-rui): Mayoko's dreams seem to be happening in the real world even when she's not alseep in this episode as strange occurences happen after her brother, Kikugoro, drafts the berries in their garden.
12. Berries 2: Roof Tiles (Berī 2: Kawara): The 2nd part to 'Berries' except Mayoko is wearing different clothes. Even more strange occurences happen where Mayoko becomes obsessed with wanting to fix the roof tiles to her house. It features her dead father whom appears to be abusive despite Mayoko saying in "A Werewolf In Tokyo" how gentle her father was.
13. Dark Parody (Dākuparodī): The show makes fun of itself. In this episode, the anime relies more on comedy than it does on horror. It's also a spoof on horror movies all over the world, mostly American horror films and J-Horror (which they make tons of references to). Mayoko, her friends, and the humanoid creatures that inhabit her dreams are trapped in a mansion that is cursed. The creatures that appear look more human in this episode.
14.
15.
16.
17.
AMV: She Who Dreams Darkness

Enemy Mine: She Who Dreams Darkness AMV
So after I discovered this extremely surreal anime, I had to make something out of it. I had an idea obviously. I actually just wanted to get back into my action themed AMVs. I was making too many depressing videos. I got obsessed with them but now I'm back to some hardcore s**t. biggrin

Info at the end of the video.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b***h ; Mayoko/Yumi ; She Who Dreams Darkness
Oh hey there, didn't see you guys. :O So this really freaky, disturbing, bloody anime has came out called 'She Who Dreams Darkness' and yeah, I'm hooked to it. You know how much I love those kinds of animes.

Song: b***h by Dope
Anime: She Who Dreams Darkness
Program: Sony Vegas Pro 9.0

Watch this in HD, it's a lot better. wink
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MAYOKO // SWDD // Fragile
So many new subscribers that I decided to make an AMV with an anime I never used before. biggrin Enjoy!

Song: Fragile by Megan McCauley.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
You're Going Down {She Who Dreams Darkness AMV}
i actually had this made but i didn't like the first one i made so i remade it. anyway, yeah i love this disturbing anime. i loved the manga but the anime made it so much better. 8D i think this texture is so much more interesting than the one i had last time. after all, i reused that from my last amv. =w=;

Fandom - Mayoko vs Yumi
Anime - She Who Dreams Darkness
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| i'm so sick | {mayoko}
WATCH IN HD NAO.

unless you've seen the anime, you would know how much this song fits mayoko and the overall anime. *u*

song: i'm so sick
artist: flyleaf
anime: Yami no Dorimusu Kanojo (She Who Dreams Darkness)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelude 12/21 - She Who Dreams Darkness
i really wanted to use this because it the song sounds so dreamy and this song is about hellish dreams and all. xD
i know this song is used to much for animes but i honestly felt this actually fit.

Song / Read title
Anime / Read title
----------------------------------------------------------------------------------------------------
She Who Dreams Darkness || Get Out Alive
Wow, the first video after my computer broke for a while. The reason why I was gone was because the power supply to my computer burnt out and we had to get a replacement. Luckily I didnt lose anything. =D
////
NOW Onto the video info biggrin
Song: Get Out Alive
Artist: Three Days Grace

I think youtube messed up the ending, I'm not sure
It looked right in sony vegas D:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
She Dreams Of Darkness ○ Take Me Away {Mayoko//Mayuko}
I love this anime everyone. This video depicts the relationship between Mayoko and her dead sister, Mayuko.
I like how their names are the same except Mayuko's has a 'u'. XD

THERE ARE SPOILERS IN THIS VIDEO! Please watch the episode "Two Sisters" before watching this video because it'll give everything away. But if you watch it and haven't seen the episode, don't b***h and complain to me because it's your fault. ^_^

'Take Me Away' is by Avril Lavigne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
illuminated : mayoko/rintaro
I know romance is hard to come by in AMVs for animes like this but I managed something out of it, okay? xD
I just took moments of them together... you know... the less disturbing ones. D:

{No copyright infringement intended}

song : illuminated - hurts
pairing : mayoko x rintaro
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...and then you die! ~ she who dreams darkness
I don't know how to explain... just watch? I think the video makes sense if u watched the anime before.

...and then you die! is by karate high school
anime is called she who dreams darkness
----------------------------------------------------------------------------------------------------
She Who Dreams Darkness / Brackish
The anime 'She Who Dreams Darkness' synced up to a song 'Brackish' by Kittie. =D
I worked very hard on this AMV. I don't really care if no one comments as long as they watch it.
Movie maker used is Adobe Premiere Pro CS3.

{I don't own anything!!}
----------------------------------------------------------------------------------------------------
≼⋆≽ getting away with murder ≼⋆≽ [WARNING: Disturbing content]
I had no idea whether or not to use this for Mayoko or Yumi but I chose Mayoko.

MOVING ON. Someone messaged me about this anime called 'She Who Dreams Darkness' and just as I suspected, it was a horror anime. Of course, you all know how much of a p***y I am when it comes to horror. At first I was like "No, this is too disturbing, why did I watch the first episode???" After a while I fell in love with this anime and now I've made an AMV for it.

So yeah, I put a warning in the title since I know some of my viewers wet their pants from horror movies. Watch at your own risk please!!

Song: Getting Away With Murder
Artist: Papa Roach
Fandom: Mayoko, the main character
Anime: She Who Dreams Darkness
----------------------------------------------------------------------------------------------------
AMV | No More ✖ Mayoko/Yumi
why do i try to make any decent videos? D: they never turned out how i want them to.
ah well, you people like and watch them anyway xoxoxoxo to you all c:

"no more" by three days grace.
pairing: mayoko x yumi
anime: she who dreams darkness
----------------------------------------------------------------------------------------------------
scared // usagi/tamotsu ✘♥
If you've watched this anime or read the manga, you would know that is far from a romance as it can be!
I think it's cute that they try to make something romantic out of something so grotesque. O///o
I was actually going to use this for Mayoko/Rintaro since it fits them both but I decided not to.

song- scared
by- three days grace
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Saya } She Who Dreams Darkness { "Living Dead Girl"
Saya is the dead girl that haunts Mayoko's dreams. Saya was a classmate of Mayoko's. Mayoko witnessed Saya's murder but didn't tell anyone which is why she haunts Mayoko's dreams. You have to watch the anime to understand but you can also read the manga for further details.

Song "Living Dead Girl" [Techno remix]
Artist "Rob Zombie"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
She Who Dreams Darkness - I Must Be Dreaming
There are so many other songs about dreams I could've used but this one got to me the most. It sent a chill down my spine! A lot of the material in here focus on Mayoko's different dreams and how they affect her every day life.

Song: I Must Be Dreaming
Band: Evanescence
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SWDD • All Around Me (Mayoko/Mayuko)
so I discovered this anime and it's the coolest thing since sliced bread. O:

I made this video about Mayoko's relationship with her dead older sister, Mayuko.
even though Mayuko is dead, she still appears sometimes outside the dream world and Mayoko can see her
honestly this was favorite episode.

All Around Me ♦ Flyleaf
Anime ♦ She Who Dreams Darkness
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Boulevard Of Darkness Dreams
Anime is called "She Who Dreams Darkness"
Song is called "Boulevard Of Broken Dreams"
I mashed up the names together to be creative, lol

Enjoy this small AMV I put together. =]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hurt Me - Mayoko/Yumi
WATCH IN HD PLEASE {click the 720p in the corner}

yeah, I like Mayoko and Yumi's relationship. I think Mayoko is Yumi's dream slave. xDD
song is called "Hurt Me" by Kerli from her "Love Is Dead" album
watch that anime and listen to kerli's music; both equally amaaaaaaaazing.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayoko ≈ {Stand In The Rain}
Wow, before I made this, I never really noticed she's in the rain a lot. o.o;;
Info in video yada yada, lol.
Okay so yeah I don't own the anime or the song and all that copyright crap blah blah blah. c:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
AMV: Sweet Dreams [She Who Dreams Darkness]
I know people have already used this song with this anime but I don't care.

Anime: Read title
Song: Sweet Dreams
Artist: Emily Browning
Program: Adobe Premiere Elements
----------------------------------------------------------------------------------------------------
mayoko ↔ barabara // mayoko ↔ honenuki
i love those twins and i like pairing them up with Mayoko but i still like Mayoko/Rintaro.
first half is Mayobara and the second half if Mayohone. ♥

Song for Mayobara is called "Bruises and Bitemarks" by Good With Grenades
Song for Mayohone is called "I Hate You" by Sick Puppies

i collected fanart after i was too lazy to use clips.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Monster ξ She Who Dreams Darkness ξ
;_; Gawd, I had this idea in my head for quite awhile but couldn't do it because my computer wouldn't open Sony Vegas. But finally, SV decided to be nice and open up. Then it did something else to piss me off, it kept freezing every time I dragged a clip down and I had to shut it down. So I left SV alone for a while until it finally decided to work with clips again and NOT be a ********!

Skillet - Monster
Anime - in the title
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SWDD ///// Running Up That Hill
english: WOW! there was so many 'running up that hill' Songs to use, the Original is by Kate Bush which i love because the Original is always better but i totally wanted to Use a Cover one ^^ =] I chose the one by Chromatics because it sounds like it would fit (sorry for bad english I'm German Lol)

Song////Running Up That Hill by Chromatics, original by Kate Bush
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[AMV] The Killing Spree | She Who Dreams Darkness
Just a little something I came up with. Simply about Mayoko and her hellish dreams (nightmares). This song contains no lyrics but I think it's better that way.

[Song] The Killing Spree by Chromatics
----------------------------------------------------------------------------------------------------
❝Falling In The Black❞ [SWDD AMV]
I have no idea what to write but I don't own anything, so yeah; there's the copyright disclaimer.

Song; Falling Inside The Black
Anime; She Who Dreams Darkness
----------------------------------------------------------------------------------------------------
she's become my own reflection (mayoko&yumi)
i don't know what the hell this is. you can ignore it...
jk, don't or else mayoko will come and kill you! 8D

song: dark angel
artist: megan mccauley
Oufits for TWSS (That's What She Said fanime)


casual: (worn on the second episode and sometimes in other episodes, though a lot of the time they will be in different ones)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/7319583cf775b620eaec1ca07e7bb6f9ba13912b.jpg
Otomo: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/2f58fbfa04265b32fb55d667e278f705904d9a76.jpg
Kimiko: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/9c051a47797b795a3bc4dfe01f9957cb.jpg
Takami: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/606f36bf29bc18cfb29e5ce59b6b0e6585f833e5.jpg
Hanae: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/d2369f2b005ce8d86c91852583a9061e498720e5.jpg
Shigeo: http://safebooru.org//images/100/d6be5b20d6a742d3e00d8e11de4d770cae89d75a.jpg?9971

swimsuits:
Mayoko: http://safebooru.org//images/146/a769267f11e6ce1ac0d3cc1121080a52466e37c4.jpg?145780
Otomo: http://i829.photobucket.com/albums/zz218/ashley4649/309467-1.jpg
Kimiko: http://i229.photobucket.com/albums/ee203/Random_ivY/anime/beach.jpg
Takami: http://i592.photobucket.com/albums/tt8/kokai21/Anime Dreams/Swimsuit174.jpg
Hanae: http://i582.photobucket.com/albums/ss263/sayori-chan44/Anime Girls/Bikini Girls/e_miy0801.jpg
Shigeo: http://i582.photobucket.com/albums/ss263/sayori-chan44/Anime Girls/Bikini Girls/EV0401A.jpg

pajamas:
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/26450f9aff02eb4e948c57628c60add226dbf992.jpg
Otomo: http://i121.photobucket.com/albums/o227/sani_banani360/Anime Piccies/Girls/080725-517.jpg
Kimiko: http://safebooru.org//images/660/a25373d867393a854b7da31a95af9f8c406b5e0c.jpg?665923
Takami: http://safebooru.org//images/538/d6eabb3539e35fb3e4a5a95040b09a0ba9561e5b.jpg?540795
Hanae: http://safebooru.org//images/559/215aae91e0b38845e0365eabace1402dab508a1e.jpg?561635
Shigeo: http://safebooru.org//samples/716/sample_0388c3c6714f643b4c22daced19aa9cab18e92e1.png?721338

formal: (official art)
Mayoko: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/728289.jpg
Otomo: http://safebooru.org//images/720/f171ad7a1ed37b24f1eb722e017eaae9750540b5.jpg?725599
Kimiko: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/7ea3362a07001c4ce6cc9c7e5fda27b83c0981b3.png
Takami: http://i154.photobucket.com/albums/s261/Shadow-sunchaser/Anime girls/frieknight.jpg
Hanae: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/713581.jpg
Shigeo: http://safebooru.org//samples/27/sample_6eb701cc6944ebecdbcf55001b42435c78f3b81e.jpg?26750

christmas: (official art)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/90ac22016ff88d35d584d3299b6cd067.jpg
Otomo: http://i87.photobucket.com/albums/k142/Jesse6991/Christmas/Christmas2.jpg
Kimiko: http://i4.photobucket.com/albums/y114/fluffy-chan/merrychristmasod3.png
Takami: http://safebooru.org//samples/20/sample_7d6f5481b53345850bd792296062ccb843b73b70.jpg?19400
Hanae: http://i400.photobucket.com/albums/pp89/blu3skittles/anime/62d11e8398ca1a4b95067306fbb4983e.jpg
Shigeo: http://i158.photobucket.com/albums/t116/damit-dog/anime christmas/bf85.jpg

bunny girl: (official art)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/19965766b14bf669aec0356098ba7c12.jpg
Otomo: http://safebooru.org//samples/665/sample_79f4a8dfa75a47e8fcf79f0bff77d89958b24d38.jpg?670901
Kimiko: http://safebooru.org//images/617/cea7c9a7ac3a63aa49d00f953942a1408cd6959b.jpg?622779
Takami: http://safebooru.org//images/695/33e136c28994c95fa001370b2ec3e5bd5750642a.jpg?700757
Hanae: http://safebooru.org//images/702/b0b9324b39dc41ad7f1d2e6188826886dd3a6c65.jpg?707721
Shigeo: http://safebooru.org//samples/602/sample_7b3cf40e151314de9f0e9fa881e08794c37972f7.jpg?607459

lingerie: (official art)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/e2597cf958be6e4b6a1d320999c8ebed.jpg
Otomo: http://safebooru.org//images/713/8c12b662956cf4cacbac324cedb71252350a0a32.jpg?718354
Kimiko: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/233998.jpg
Takami: http://i333.photobucket.com/albums/m364/xXEmoXHaterXx/Nasty/75fd05e89f48d06958a59837c523aef2dec.jpg
Hanae: http://safebooru.org//samples/702/sample_fb6874d71fc4d6a818a07e9435122429ca1199f9.jpg?707590
Shigeo: http://safebooru.org//images/698/afca77e7fbc66d21e5ab6a3b73d97f28f3952a20.png?704007

kimono: (official art)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/34e56e5094f7d55d0448d3d21b8112772cf9545e.jpg
Otomo: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/95597c3d35fc87624f29aae4b8b555949424c384.jpg
Kimiko: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/454568.jpg
Takami: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/ea1cc485564c024d0cbe2f0d23052192446d6392.png
Hanae: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/6dbec4329ebd1c40e015374bb31cfe00527caa3c.jpg
Shigeo: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/307cb92882255e68c61a022a73afaf44f4523d71.jpg

maids: (official art)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/bf2890cca0e86d3803b65274ce4556a1451f69af.jpg
Otomo: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/393753.jpg
Kimiko: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/f8460cdde8432adece1a0ffb94c2ca402fa57aee.jpg
Takami: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/sample_0c19b2d0d9867e15aa2539b3afbc7a0863474de5.jpg
Hanae: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/593989.jpg
Shigeo: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/987378e29094703a296374b113e51d6683422097.jpg

wedding dress/bridesmaid: (official art)
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/ad5179263f79b4c3741cb4c72fc0460be04f1524.jpg
Otomo: http://i201.photobucket.com/albums/aa113/Lee1959/Anime Favs/Bridesmaid.jpg (yellow)
Kimiko: http://i201.photobucket.com/albums/aa113/Lee1959/Anime Favs/Bridesmaid.jpg (blue)
Takami: http://i201.photobucket.com/albums/aa113/Lee1959/Anime Favs/Bridesmaid.jpg (pink)
Hanae: http://i201.photobucket.com/albums/aa113/Lee1959/Anime Favs/Bridesmaid.jpg (purple)
Shigeo: http://i201.photobucket.com/albums/aa113/Lee1959/Anime Favs/Bridesmaid.jpg (green)

casual 2:
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/sample_42664c0be5252d19f19059b133186fba3fb82e97.jpg
Otomo: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/a2f35759b2de539df168eff1e0006cd366550b7b.jpg
Kimiko: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/35ec7519d0359081f34328ec24346d9fd2818236.jpg
Takami: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/935d247acd90bb5f58873921f994543116664d87.jpg
Hanae: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/f34b9497c0a6eaecda8b395f8a4dcd7fce26d262.jpg
Shigeo: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/sample_f3ca04240d98753ab0b9a2fd341b19530752660d.jpg

casual 3:
Mayoko: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/SatoMayoko/b9af5d81daf3faccfb12260914139d9c.jpg
Otomo: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/0121da317a21aa8246922b3a4b8f1ea1d870346b.jpg
Kimiko: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/2864cdf3a966c18dacb4a4e283fc97c2e62dde61.jpg
Takami: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/8ccd85c4d6f3ce21de09355a46f726bb781b0e51.jpg
Hanae: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/4722f4379b77b14a833f10cfa7c79da95745a55d.jpg
Shigeo: http://i939.photobucket.com/albums/ad237/RPC_Girl2/afbaa63d1f495cf40d3099e68cacbfbaf0a5a07a-1.jpg

lolita: (official art)
Mayoko: http://safebooru.org//samples/389/sample_689f983c0ad50faa935e8b79ae02cbc285d72037.jpg?389116
Otomo: http://safebooru.org//images/376/77c4361d39d6fd6f37991fd5b8690a88f0e36df3.jpg?375933
Kimiko: http://safebooru.org//samples/377/sample_feae5a79293cc528ef4f98cf8a30d1e925c886bb.png?377499
Takami: http://safebooru.org//images/199/ca51df09e0beee303c296b08f1d8a4df866f3db0.jpg?198810
Hanae: http://safebooru.org//images/398/537e7647099e0a3d227c6279e21d402d8d3824a2.png?397973
Shigeo: http://safebooru.org//samples/391/sample_6c82fe8a5d459dc80896fc2f248fa374101c923e.jpg?391201

winter season outfits: (official art and in show)
Mayoko: http://safebooru.org//images/263/f34fe5fb17ed69b986f970686e61865a5cdcb624.jpg?262427
Otomo: http://i940.photobucket.com/albums/ad247/ichigo-zakura/anime girl/SayuChanSoKyuteasNeko.jpg
Kimiko: http://i179.photobucket.com/albums/w312/Mllii-chan/wintergirl.jpg
Takami: http://i129.photobucket.com/albums/p216/animefreak567/anime_winter_fav465.jpg
Hanae: http://i236.photobucket.com/albums/ff150/Lady_Yuna_Ito/go_025.jpg
Shigeo: http://i608.photobucket.com/albums/tt167/MichelleTisHere/anime/2009-11-10-214157.jpg

spring season outfits: (official art)
Mayoko: http://safebooru.org//images/133/de6bcf8ef5a7fc9e15e720687b8337291caca7ef.jpg?132864
Otomo: http://safebooru.org//images/198/eb77f473ae759d4d5c209e523311f4335fd29fc4.jpg?197537
Kimiko: http://safebooru.org//images/139/d26ec7ca28266388c4c5f709169f62a8f97785cd.png?138748
Takami: http://safebooru.org//images/359/e4c1f5889a579c5e61eb6c96d837958f2a5a106f.jpg?359072
Hanae: http://safebooru.org//images/172/0fb9bd58468d5ff9ddfcb55b8d9a64a09750ae86.jpg?172101
Shigeo: http://safebooru.org//images/258/53abe01d39ec42e5dc7bb927410e8ffd51eed98d.jpg?258028

casual 4:
Mayoko: http://safebooru.org//images/450/1dc2a7060c2045dcd5ff3f6e99acb88284f48a30.jpg?450170
Otomo: http://safebooru.org//images/389/c93248c36c3797b9a3038f8ea44642ae9409d2cb.jpg?389433
Kimiko: http://safebooru.org//images/447/5abec6c9ba60f97d0f8649179b92891f9f38a009.png?447256
Takami: http://safebooru.org//images/364/edb3516b2033bc5836cd114ce94e723cc40f48b7.jpg?363723
Hanae: http://safebooru.org//images/431/ec1f7996ab8238de8a9f06b32773861682a5a2f7.jpg?450947
Shigeo: http://safebooru.org//images/374/069483f4576ffbaaeb313e39ac9d17ba71ed6f95.jpg?374471

casual 5:
Mayoko: http://safebooru.org//images/472/bf2be0e276a1981837851d6e8ef5fa175be1afbc.jpg?473432
Otomo: http://safebooru.org//images/474/fcc0073772e82a519c449d56c5f360c21c64883a.png?475757
Kimiko: http://safebooru.org//images/490/a9ebe4718c88ffcdbb2e3943156ef23c98c1704b.jpg?491238
Takami: http://safebooru.org//images/457/6b3221caa8c24287a31196f21d2aa4ffbfe71903.jpg?457984
Hanae: http://safebooru.org//images/518/e16b28a4e3b5de67d5e48f64be51c9ddaa02a7cc.jpg?520610
Shigeo: http://safebooru.org//images/482/8c469aa98a1ca904be25862e371962bcb8c8739e.jpg?483735

casual 6:
Mayoko: http://safebooru.org//images/535/9ea226c4243fd4775a405d491253fe64b208f3fc.png?537288
Otomo: http://safebooru.org//samples/549/sample_8fccc55dc9f334ad31dbbef05e63d93ebc47c9de.jpg?551773
Kimiko: http://safebooru.org//images/520/122e2dd4d7279c8a4d34342e6e02b86e3aaad2d1.jpg?522478
Takami: http://safebooru.org//images/532/15dee548c0c3d1a6dc2e4ce30e119d5b830dcad1.jpg?534835
Hanae: http://safebooru.org//images/610/bc1d5f7458ae46e51a5122675532f167a52c7e3d.jpg?615849
Shigeo: http://safebooru.org//images/541/f79ce4575825b922734d83fc2ccdaf44af025df2.jpg?543373

casual 7:
Mayoko: http://safebooru.org//samples/659/sample_ec42bc5875148d7ff6231ff98e11a665.jpeg?664530
Otomo: http://safebooru.org//images/649/215032c309bae70cd47dc76d63835ae5e8f54b9a.png?654751
Kimiko: http://safebooru.org//images/644/2835fb5f8ae4775632dac42b440b68559541507a.png?649215
Takami: http://safebooru.org//images/664/fe06542a043b80235259f0e655dbfbf0e1ed640a.jpg?669426
Hanae: http://safebooru.org//images/703/7489c6f46a30a30fc37bb3f3600097f804273af0.jpg
Shigeo: http://safebooru.org//images/662/34c2a009454e42cbc985452b0fa2242f5b9c08eb.jpg?667209

casual 8:
Mayoko: http://safebooru.org//images/695/75b4b32e37a61fc3bd2dfb73cf640ca571575b5a.jpg?700801
Otomo: http://safebooru.org//images/665/17d02235d12e53e354abfd57094d564070f66c74.png?670407
Kimiko: http://safebooru.org//images/683/98cecb0b5311668e61ea0dcccfc06ee405d5c304.jpg?689138
Takami: http://safebooru.org//images/692/bb0621fecc3fcaa90b761bf93889ec82c9ccf2e2.jpg?697405
Hanae: http://i1116.photobucket.com/albums/k561/AnimeAlbum/Originals/Original Females/165585.jpg
Shigeo: http://safebooru.org//images/663/88f0800d500ebdd02481550cb84035e09f075f3b.jpg?668820

swimsuits: (official art, different from ones in anime)
Mayoko: http://safebooru.org//images/675/b33988ceda4250b83c3df72787a79541f74e12da.jpg?680950
Otomo: http://i162.photobucket.com/albums/t261/julesannvela/anime/normal_sexy_bikini.jpg
Kimiko: http://i248.photobucket.com/albums/gg176/Akatsuki_Wolke/Anime Girls/Sexy/2009-04-09-155425.jpg
Takami: http://i582.photobucket.com/albums/ss263/sayori-chan44/Anime Girls/Bikini Girls/mi0140c.jpg
Hanae: http://i177.photobucket.com/albums/w210/LennexShuyinxLS/Anime Bikini Girls/33.jpg
Shigeo: http://i287.photobucket.com/albums/ll153/LieutenantRagnarok/Swimsuits/Swimsuit99.jpg

halloween: (official art)
Mayoko: http://safebooru.org//images/254/71e4e5b0a9e2bf59f4809cb4e703f98c48e64db4.jpg?253811
Otomo: http://safebooru.org//images/58/c05ca8113fd006e3e13dd6706919c12eb52f90ce.jpg?57756
Kimiko: http://safebooru.org//images/114/86de785b2ec2f6eae06de77b8a7fb02b3599eacc.jpg?114179
Takami: http://safebooru.org//images/120/702b24472596b9ba4bc782dd10ff4c6423d9379b.jpg?119925
Hanae: http://safebooru.org//images/240/cf25c3cd9ef068e83cb2b6fe693b83650ad85b93.jpg?239583
Shigeo: http://safebooru.org//images/253/d318d4495089cf6b25c6f4660276b2d35f258fd6.png?253152

casual 9:
Mayoko: http://hijiribe.donmai.us/data/1d06ee24619a60198623c3e0b7011f49.jpg
Otomo: http://hijiribe.donmai.us/data/7fff816e3e96c76851c525a1f04d11b3.jpg
Kimiko: http://hijiribe.donmai.us/data/2587a63972676dfacd0c35b4dcef9859.jpg
Takami: http://hijiribe.donmai.us/data/4620589e472d35cb02f6079b5a2d57cc.jpg
Hanae: http://sonohara.donmai.us/data/a3bc71586e8971c2f7be335d106889ce.jpg
Shigeo: http://hijiribe.donmai.us/data/586428647fb00b29f87da44d9c64efbe.jpg

casual 10:
Mayoko: http://hijiribe.donmai.us/data/0c4b575eda6175e10c4ae48caf073881.jpg
Otomo: http://hijiribe.donmai.us/data/4665a7389d12523500a2d0137aa83f72.jpg
Kimiko: http://sonohara.donmai.us/data/feb78b4fa0e88357b7f470299bda38a6.jpg
Takami: http://sonohara.donmai.us/data/154cb59532617992f9ac62ceff3e7b54.jpg
Hanae: http://hijiribe.donmai.us/data/13d3aa523af6ef47ab173147817fe482.png
Shigeo: http://sonohara.donmai.us/data/ebedf41d0d63641ae3a08fc3c90f4832.jpg

fall season outfits:
Mayoko: http://hijiribe.donmai.us/data/6fbcf61d1777f992d580caeceac2a6db.jpg
Otomo: http://hijiribe.donmai.us/data/799e53d6f2b02a04568ef7f3120831a5.jpg
Kimiko: http://hijiribe.donmai.us/data/14122f4107258fc630455e171b99258a.jpg
Takami: http://hijiribe.donmai.us/data/7379a7d06c9238aab75d3f43228e04ea.jpg
Hanae: http://hijiribe.donmai.us/data/f2b1233ea343bd4886de170c174023db.jpg
Shigeo: http://hijiribe.donmai.us/data/c90668eff022e7fb70bee94be7f8523f.jpg

casual 11:
Mayoko: http://safebooru.org//images/434/dd72044719d07dbf5fd6b63bd287820e7be8d1b1.jpg?434633
Otomo: http://safebooru.org//images/434/37ea6f1737c60e56acc2d81a7c90ef806daeffeb.jpg?434646
Kimiko: http://safebooru.org//images/429/10ad0f7a4e95bd5b4941570531a68f6fe4802575.jpg?429659
Takami: http://safebooru.org//images/456/208f73bff8628e6e459f7e38c0c8dd10617e0583.jpg?456944
Hanae: http://i17.photobucket.com/albums/b66/darkmoonangel/anime girls/purple.jpg
Shigeo: http://safebooru.org//images/434/7343b220fde7285f02e95d640950b5372c151981.jpg?434624

casual 12:
Mayoko: http://sonohara.donmai.us/data/33218d523cc2e97f14d9957763895a66.jpg
Otomo: http://hijiribe.donmai.us/data/sample/sample-9f5c29d6557fac5697d55d92589e5e24.jpg
Kimiko: http://hijiribe.donmai.us/data/10b76e7a5271b9a64e69ea33576f04aa.png
Takami: http://sonohara.donmai.us/data/b135cab9584afdb1e948c83928db2cd0.jpg
Hanae: http://sonohara.donmai.us/data/9b1926e84f25d32b210c831e8aa01713.jpg
Shigeo: http://hijiribe.donmai.us/data/b00fb7869644acf312d898b6e196eb3b.gif

casual 13:
Mayoko: http://sonohara.donmai.us/data/556ecbd620d8df6d5046b4d419a4d4c2.jpg
Otomo: http://sonohara.donmai.us/data/f82ac927c34c82726b3574977fbcb285.jpg
Kimiko: http://sonohara.donmai.us/data/301d5bd5b3e4e8e7d7d83ba82598a5bc.jpg
Takami: http://sonohara.donmai.us/data/14ccd211f2e854ed24da329510b27461.jpg
Hanae: http://sonohara.donmai.us/data/2cd9dcd7fbcbbbd4bcb7b5c45b598ed7.png
Shigeo: http://sonohara.donmai.us/data/884a07c8b9959584cc9ddbf984e06a09.jpg

casual 14:
Mayoko: http://sonohara.donmai.us/data/0530fc9176eca1437a1fe00a8d6c2184.jpg
Otomo: http://hijiribe.donmai.us/data/54da231b6acaf80a59db3fee7d5dc56b.jpg
Kimiko: http://hijiribe.donmai.us/data/c38c0f481ffeaaf12e16b4b1a52745ae.jpg
Takami: http://hijiribe.donmai.us/data/sample/sample-81021bb0b050f806be3adbee8b68bbc4.jpg
Hanae: http://hijiribe.donmai.us/data/60820db373b988f7bb03408a669124dd.jpg
Shigeo: http://hijiribe.donmai.us/data/06966f9979e9d65961699502ce3315e2.jpg
Double Trouble episodes


Episode 1: Twitches
Stella still isn't over her twin, Steffi and ex-boyfriend, Blaze being together.

Episode 2: Tell Me About It
Steffi learns about Blaze's family and Stella learns from James why he and Blaze don't get along.

Episode 3: Trouble Date
Stella and Steffi go on a double date with James and Blaze, who argue the entire day.

Episode 4: Same Boy
Stella and Steffi mistake Blaise, Blaze's twin brother, for him and Bloom stops Bell from correcting them for the twin girls' reactions when they find out it's not Blaze.

Episode 5: Here Lies Trouble
Steffi is skeptical about what Bridget did to Blaze, and seeks her out with the help of Bell who takes her to Bridget to learn the truth. Upon meeting Steffi, Bridget has a couple of ideas up her sleeves.

Episode 6: Will You Just Talk To Me?
Blaze goes to Steffi to learn why she broke up with him.

Episode 7: Just As Planned
Everything seems to go according to plan for Bridget, that's until Blaze finds out with the help of his other sisters that it was her that poisoned Steffi's mind against him.

Episode 8: Steffi's Decision
Everyone is awaiting Steffi's decision on whether or not she'll take Blaze back. What will she say?

Episode 9: Take Him, He's Mine
Steffi gets jealous when another girl is constantly trying to get with Blaze. However, whenever she's confronted about this, she denies it.

Episode 10: Together Again
Blaze breaks up with Mahalia after being with her for a day, just in time for Steffi to admit she's jealous of their relationship.

Episode 11: My Girl's Ex-Boyfriend
An old boyfriend of Steffi's, whom she doesn't remember, visits her - causing more problems between her and Blaze.

Episode 12: Unfaithful
Steffi and James have been hanging out together lately and don't even seem remotely interested in their significant others anymore. This convinces Stella that James is cheating on her with her twin. This thought even gets Blaze involved.

Episode 13: He Said, She Said
Steffi takes Scarlett and Sky to meet their aunt Bridget despite Blaze being against the idea. Meanwhile, Bridget's other lies about Blaze cause Bullet to start up an argument with Blaze.

Episode 14: The Answer Is No
Steffi is pestered by Blaise, Blaze's twin brother, to have sex with him. XD

Episode 15: You Will Be Mine
Steffi's ex-boyfriend, Braxton, returns in hopes of Steffi changing her mind to go with him - as well as her twin daughters.

Episode 16: Not Again!
Everyone finds out Bridget is pregnant again.

Episode 17: Old Friends
Two old friends of Steffi's come to visit.

Episode 18: Catching Up
Steffi meets up with Demetri and Ezekiel.

Episode 19: Cousins
Steffi takes Sky and Scarlett to Stella's place to meet their all cousins.

Episode 20: Say It With Me
Blaze tries to teach Sky to say 'dad' and speak in complete sentences.

Episode 21: It's A Trap!
Blaise falls for Splinter and everyone but Blaise knows Splinter's real gender.

Episode 22: Title
plot
Liar Liar! clips on Youtube (and for fun videos)

Liar Liar! - Mayoko's Grand Entrance
desc: From the first episode, "There's A Liar On The Loose!". The smartest girl in school, Sato Mayoko, is transferred from the advanced classes to Matsuoka's homeroom class. Mayoko is also the girl Matsuoka lied about being his girlfriend. I left in the rest of the clip where everyone gets to know Mayoko.

I do not own "Liar Liar! Girlfriend For Hire!".
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
"Liar Liar!" Matsuoka tells his family he has a girlfriend
desc: Girlfriend? Who wants to date you?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LL! scene "Matsuoka asks Sato to be his pretend girlfriend"
desc: From the first episode smile Anime is called "Liar Liar! Girlfriend For Hire!"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Liar Liar! - Fukumi had her tubes tied.
desc: LOLOL, Matsuoka's face is priceless. xD
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Food Fight Scene from "Liar Liar! Girlfriend For Hire"
desc: This is my favorite scene/episode so far.

Episode 5: "Double Date? Trouble Date!"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Liar Liar!- Matsuoka and Sato Get Drunk
desc: And then get jiggy with it.

From episode 13: "Bedroom Behavior".
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
YTP: Matsuoka Steals Sato's Innocence
desc: He's a sadistic rapist.

Episode used: Ep. 13 "Bedroom Behavior"
Also uses clips from "That '70s Show"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
YTP: Matsuoka Steals Sato's Innocence... twice.
desc: But she was asking for it.

Episode used: Ep. 14 "Be Mine"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MATSUOKA GETS A BONER.
desc: HOT DAMN
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Liar Liar! Scene: Matsuoka's offer to Sato.
desc: From episode 10 "Think Before You Speak" where the Matsuoka lies that he and Sato got busy. biggrin

(highest rated comment: I find it deliciously ironic that they do it 3 episodes later. LOL)
List Of Liar Liar! Girlfriend For Hire! episodes

EP#
1. There's A Liar On The Loose! / Rūsu no Raiā ga Aru! / ルースのライアーがある!
Choei Matsuoka is tired of the single life. After overhearing a group of boys talk about girlfriends, they ask Matsuoka if he has one. Not wanting to feel like a loser, he lies and tells them that he does. When asked, he thinks of the first girl that comes to mind: Mayoko Sato, the smartest girl in school. Amongst the boys were Kosaku Honda, Matsuoka's best friend, and Daishin Fukui, an occasional friend of Matsuoka. The boys believe him and Matsuoka feels stupid for saying he is dating a girl he had never seen or spoken to in his life. Class starts and Asako Tsumura, Matsuoka's teacher, reveals that a student will be transferring into their class this year. Matsuoka is shocked when he learns the transferred student is Sato herself. Thus, Matsuoka spends most of his time trying to get Sato's attention but fails time after time. Honda becomes suspicious on why Matsuoka's own girlfriend is ignoring him, causing Matsuoka to come up with excuses. By the end of the episode, Matsuoka manages to get Sato's attention and tells her what he did. He ends up pleading her to be his pretend girlfriend. Although reluctant at first, Sato agrees to do so. Soon, Matsuoka hatches a plan to use his relationship with Sato in order to gather the attention of the real girl he desires to be with, Mizuho Takenaka.

2. Believe It Or Not / Shinji Rarenai Kamo Shiremasenga / 信じられないかもしれませんが
At dinner, Matsuoka reveals to his family that he has a girlfriend. This announcement prompts his little sister, Himiko, to ask the question, "Girlfriend? Who wants to date you?". However, his other family members seem to believe him and feel happy for him. His parents, Sonoma and Hisamoto, both agree that they should meet their son's girlfriend. Matsuoka tells them it won't be necessary, only agreeing to do so after he gets tired of Himiko saying his girlfriend is not real. He calls up Sato and they meet the next day where Matsuoka tells her that his family want to meet her. Sato agrees to come, but realizes she might not be able to because she has yet to tell her own parents. Matsuoka tells her to tell them tonight (which is when Matsuoka's parents want to meet her). She does so and Sato's parents, Fukumi and Mitsugi, have the same reaction as Matsuoka's did. Sato manages to get out of the house to meet up with Matsuoka, only for her parents to say they would like to meet Matsuoka too, which she promises to do so. Arriving at the house, the Matsuoka parents instantly take a liking to Sato. Takeuchi, Matsuoka's brother, says to Himiko that they were wrong to doubt their brother but Himiko thinks it's a sham (which is pretty much true). Himiko confronts Sato and asks her if Matsuoka paid to pretend to be his girlfriend which Sato denies. Himiko finally becomes convinced that their relationship is real. After their meeting, Sato tells Matsuoka it's her turn for her parents to meet him. They go to Sato's house and her parents also instantly taking a liking to Matsuoka, only for her parents to embarass them along the way. Matsuoka, before he leaves, tells Sato that they will next practice on how to be a convincing couple.

3. Is This Convincing Enough? / Kono Settoku-ryoku wa Jūbundesu ka? / この説得力は十分ですか?
At Mastuoka's house, he and Mayoko are practicing on how to be a convincing couple. They already have sitting next to each other and holding hands down. Matsuoka says there might not be much to do but Sato believes there's more. When he asks, Sato places herself in his lap - facing him. Matsuoka is skeptical about how they'll ever need this until Himiko interrupts them, taking the position they're in the wrong way and running off, exclaiming she's going to tell their mom. Sato then finally agrees there is not much more they can do. Matsuoka tells them all they have to do is sit next to each other and hold hands in public. Believing this is enough practice for one day, Matsuoka finds himself getting distracted by Sato's cleavage and he gets up, claiming he is tired. Sato is confused by his decision and is unsure what she is to do with herself until she realizes she brought a book over to read. While Matsuoka goes to sleep, Sato begins reading. Time passes and it falls on nighttime and Sato becomes tired herself. Remembering that she will be staying over, she removes her twin braids and glasses (revealing that she is very beautiful without them) and cuddles up next to Matsuoka by putting her arm around him and falls asleep. Over time, Matsuoka, being asleep, doesn't know Sato's near him and also puts his arm around her, pulling her closer. Sonoma comes in because she forgot they were here and is about to say something until she sees the new position they're in. Smiling to herself, Sonoma closes the door softly and lets the two sleep.

4. Put It To The Test / Tesuto ni Ireru / テストに入れる
Matsuoka wakes up the next day and notices Sato slept over and in his bed. Seeing Sato with her hair down and glasses removed, he moves some of her hair out of her face and comments on how much he likes her appeareance like this. However, Sato wakes up in time to see him in her face, causing embarrassment and Sato blushing while rushing to put her glasses on and hair up. Coincidentally, the two both get cellphone calls: Honda calling Matsuoka and Sato's friend, Yukino Koizumi, being introduced by calling her. Both of them tell their friends to meet up with them town square so they can hang out. Instead of changing, the two keep the clothes they slept in on just by adding shoes. After they get ready, Matsuoka and Sato try to leave without Matsuoka's family noticing but they do anyway. They get to leave when they tell them where they're going. Arriving, they talk for a while before Sato notices their friends coming this way. The two instantly hold each other's hands. Honda arrives first and then Koizumi, who Honda instantly takes notice of and since then develops a crush on her from the way she laughed at some of his jokes. The group begin hanging out and every time Honda and Koizumi go away the pretend couple stop holding hands and resume doing so when their friends come back. The group then start to grow bored and Sato tries to lighten the mood by telling jokes, which she mixes up and causes confusion within the group. By the end of the day, the group part their ways and Koizumi goes with Honda to hear more of his jokes, much to his delight. The episode ends with Matsuoka and Sato as they sit under a cherry blossom tree and look at the stars.

5. Double Date? Trouble Date! / Daburudēto? Toraburu-bi! / ダブルデート?トラブル日!
Matsuoka and Sato are hanging out after school when Daishin Fukui comes along with his girlfriend, Ayumi Ui and upon seeing them, Sato grabs onto Matsuoka's arm to appear convincing. Matsuoka remembers Fukui from the group of boys that lie to about his relationship with Sato. Both Fukui and Ui invite them on a double date to the grand opening of Ui's mother's restaurant. The two accept and immedietely rush to Matsuoka's house to discuss what they agreed to. Matsuoka feels it will end in disaster but Sato believes it will be fine as long as they remain calm. After Sato goes home, Matsuoka tells his parents about his date with Sato and asks them for help. At Sato's house, she is doing the same. Hisamoto tries to give his son the same outfit he wore on his first date with Sonoma, but Matsuoka denies it and says the style is out of date and goes to prepare his own outfit. The same is being done at Sato's house except she's wearing the dress her mother wore on her first date with Mitsugi. When they meet up at Matsuoka's house, he is astounded by Sato's appearance for this date. They arrive at the restaraunt (after being swarmed by cameras by their parents) and Sato reassures the pessimistic Matsuoka once again that everything will be fine if they remain calm. Sitting at a table with Fukui and Ui, they have their food ordered and everything seems to be going fine like Sato said it would. Once again, Matsuoka gets distracted by Sato's cleavage and accidentally breaks his chopsticks the wrong way but rest assure things are still in place. However, Sato begins to think Matsuoka is trying to sabotage this date on purpose and nonchalantly calls him out for it. He retorts back and the pretend couple start bickering. Ui tries to calm them down by reminding them they're in a restaurant and people are staring. But Matsuoka and Sato continue to cause a scene. Fed up, Matsuoka tries throwing his food at Sato but she ducks and it hits someone else. After an awkward silence, Ui's little brother, Hayato, calls out for a food fight that everyone joins in. Soon, Ui's mother, Nanami, comes out and yells for everyone to stop. After everyone else has left once cleaned up, Nanami makes her daughter, Fukui, and Matsuoka and Sato to clean up the restaraunt while Nanami goes out for a cigarette. The episode ends with Matsuoka and Sato in the back kitchen cleaning dishes, then Sato using the hose connected to the sink to spray Matsuoka. Instead of getting angry, Matsuoka just smiles.

6. Sato: Love Guru / Satō: Ai Tatsujin / 佐藤:愛達人
During study hall, Honda confides to Sato about his crush on her friend, Koizumi. Sato agrees to help him, which he thanks her for. After school, Sato meets up with Koizumi and asks her what she thinks about Honda. Koizumi tells Sato that she thinks he's funny but that's it. Sato returns this information to Honda who's behind a tree. He tells her that's not enough and Sato goes back to hanging out with Koizumi, continuing to ask questions about Honda. Koizumi is confused on why she keeps asking about Honda and comes up with a conclusion that Sato likes Honda despite being "with" Matsuoka. Sato denies this because she just sees him as a friend, which Koizumi tells her that she feels the same way about Honda. After a while of talking, Sato convinces her friend to hang out more with Honda - agreeing only so Sato will leave her alone. The girls part ways and Sato tells Honda that Koizumi will hang out with him tomorrow. The next day, Honda and Koizumi start hanging out with Sato spying on them in different disguises pertaining to where the two go. Honda manages to get Koizumi to confess who she has a crush on and becomes jealous and disappointed at her answer: Matsuoka. This also shocks Sato. When asked about who he likes, Honda lies that there is no one. Honda and Koizumi continue to hang out for the rest of day with Koizumi laughing at any joke Honda tells as usual. Honda takes Koizumi home and she thanks him for hanging out with her. She disappears inside her house and Sato comes out and asks Honda how he felt about Koizumi's answer. He tells her that he was a little disappointed and extremely jealous but also relieved. This confuses Sato, which he explains by saying that Koizumi will soon realize she might never have a chance with Matsuoka (because of Sato "dating" him) and that he, Honda, will be the one she is looking for. Sato likes that answer and they walk away from each other. Matsuoka finally makes his appearance in the episode when Sato goes to meet up with him under the same cherry blossom tree to look at the stars.

7. When We Met / Watashitachiha, deatta toki / 私たちは、出会ったとき
The families, Matsuoka and Sato, meet up at the park so the parents can get to know each other. The mothers, Sonoma and Fukumi, hit it off and so do the fathers, Hisamoto and Mitsugi. Himiko and Takeuchi ask if Sato has any siblings and Sato tells them that she is, unfortunately, an only child. Fukumi tells them that having another child would be impossible anyway because after she gave birth to Sato, she had her tubes tied. The statement embarrasses Sato, grosses out Matsuoka, and confuses Himiko and Takeuchi (mostly Himiko since she is so young). Hisamoto is curious on how his son met Mitsugi's daughter. Because he asked this, everyone turns their attention to the couple. Matsuoka excuses them and grabs Sato's hand and they meet up behind a tree. Sato asks him what they're going to say, but Matsuoka has no idea because he was not expecting them to ask. Sato comes up with that they met at school when she was transferred into his class. But Matsuoka reminds her that was the same day they became the pretend couple. Sato then says they should use that but spice it up a little. Matsuoka feels the idea could work and they go back and start telling their story. However, problems start when the two take turns and their parts don't seem to match one another's. After they are done with telling the story, everyone is staring at them as if they don't believe them. However, everyone laughs and comment that their story is too cute that they mixed it up on purpose. Takeuchi asks how come they just now told them about their relationship. Matsuoka tells his brother that he didn't know how everyone would react. The rest of the day, the families hang out with Matsuoka's parents telling embarrassing stories about him. Finally the families go home and the episode ends with Matsuoka in his room, realizing he has yet to get Takenaka's attention. He promises that starting tomorrow, he will get her attention.

8. Operation: Takenaka / Sōsa: Takenaka / 操作:竹中
At school, Matsuoka tries to gather the girl he has a crush on, Mizuho Takenaka's, attention. It proves to be difficult because of him "dating" Sato, as well as Sato getting in the way of him trying. Not only that, Hikaru Ishimoto, Takenaka's best friend is constantly around her and never gives Matsuoka the chance to get closer to her. He actually does manage to distract Sato and Ishimoto when the two go off to do something. Matsuoka tries to talk to Takenaka, but when she turns to look at him, he ends up embarrassing himself and running away. This leaves Takenaka confused until Ishimoto returns to her. Sato also returns to Matsuoka and asks him why he keeps pushing her away. He lies about his reason and tells her that they can hang out after school. Sato accepts this and spends most of her time with Honda. Once again, Matsuoka tries to talk to Takenaka. It almost begins to work until Ishimoto intervenes and the two throw insults at one another. Takenaka stops their bickering and tells Ishimoto to go. Matsuoka finally ends up talking to Takenaka, although the conversation is rather awkward. After Takenaka walks away to go be with Ishimoto, Honda comes out and confronts him about him neglecting Sato. Matsuoka tells Honda that even though he and Sato are "together" doesn't mean they always have to be with each other. Honda understands and the two go back to class. In class, Matsuoka spends his time staring at Takenaka and daydreaming about their future together. He ends up falling asleep in class, only to be woken up in class by Tsumura-sensei. Beforehand, Sato had noticed Matsuoka staring at Takenaka but later pays no mind to it. After school is over, Matsuoka and Sato walk home with Honda and Koizumi, even passing by Takenaka and Ishimoto. As they walk away, Matsuoka stares at Takenaka once again before returning his attention to the people he's with.

9. Getting Sun / Taiyō o Nyūshu / 太陽を入手
It's rather humid today so the group decided to go to the beach. Matsuoka and Sato make sure to arrive first and set up their spot on the beach. The two talk for a while before Matsuoka notices Honda and Koizumi come towards them. Matsuoka quickly places his head in Sato's lap. Honda comments on the awkward position but Koizumi's face flushes in jealousy. Sato decides to go with Honda while Matsuoka and Koizumi talk, just what she wanted. With Sato and Honda, she asks him if he and Koizumi have done anything since the last time they hung out. Honda replies that all she talks about is fashion and Matsuoka and that Koizumi doesn't laugh at his jokes much anymore. Sato tells Honda she will continue to help him win Koizumi's heart. The two return and Koizumi announces that she wants someone to rub sunblock on her. She hints that she wants Matsuoka too but he doesn't realize it and instead says Honda will gladly do it. This embarrasses Honda and Sato pressures him to do it but Koizumi changes her mind and does it herself. Soon, Fukui and Ui come by to ask the group to play volleyball. The others agree to do so with the exception of Sato, who would rather read, and Matsuoka. However, Matsuoka decides to join when he sees Takenaka is there and will be playing as well. Ui asks Sato once again but she denies it again and begins reading. Matsuoka ends up getting on Takenaka's team and sees that Ishimoto is on the opposite team. Matsuoka comes up with a plan to get rid of Ishimoto by hitting him in the face with the volleyball and making it look like an accident. This leads Ishimoto to be unconcious and everyone takes turns trying to awake him but it doesn't seem to work. Sato comes along to help after watching the incident. She lifts Ishimoto up and slaps him - awaking him immediately. Everyone continues with the game after that (but Ishimoto has to sit out). Matsuoka quits and spends the rest of his day with Sato. Once again though, the two start bickering after Sato finally catches him staring at her breasts. Honda and Koizumi come back to them and they stop arguing. At the end of the episode, all the characters (Matsuoka, Sato, Honda, Koizumi, Takenaka, Ishimoto, Fukui, and Ui) all sit together telling stories.

10. Think Before You Speak / Anata ga Hanasu Mae ni Kangaeru / あなたが話す前に考える
Matsuoka comes to school where he sees the same group of the boys (with the exception of Honda and Fukui) talking. The group acknowledge Matsuoka and call him over. Once over there, one of the boys asks Matsuoka if he and Sato have gone "all the way" yet. Matsuoka is confused for a while before realizing what it means. Matsuoka stutters a bit, unsure of what his answer would be. Matsuoka tries walking away, but the other boys grab him and force him to stay. Although he knows Sato will be angry, Matsuoka says that they have - gathering even more questions from the group of boys. However, Matsuoka doesn't know how to answer any of them and runs off to class where he meets up with Honda. Sato comes over after parting ways with Koizumi (who is in a different class from the rest of the main characters). The lesson starts and Matsuoka can feel the eyes of the group of classmates on him. He decides to shrug it off by staring at Takenaka for a while before he notices another female classmate, known as Chiemi Wakabayashi, shaking her head at him and he instantly turns his attention to Sato just in case. After Tsumura-sensei falls asleep in the middle of the lesson, everyone in the class think of this as study hall and start talking. Matsuoka spends the time thinking whether or not he should tell Sato about what he told the group of boys. Wakabayashi confronts Matsuoka on his thinking, telling him that he should tell Sato and even says that she won't get mad. Matsuoka says to Wakabayashi he'll take her word for it. School ends and Matsuoka goes home without talking to Sato or anyone else. Matsuoka lies on his bed, still thinking. He decides it'd be best for her to know instead of finding out herself and getting mad at him. He sneaks out of his house and goes to Sato's house. He goes into her room to see her standing with her back turned towards him. Matsuoka tells Sato what the boys asked him and Sato wants to know what Matsuoka's answer was. He tells her the truth and Sato faces him, with her shirt open and bra exposed, and yells at him. She calms herself down and tells Matsuoka to sit down next to her on her bed. Matsuoka hesitates, saying she'll hit him but she doesn't and he sits next to her. She explains that she is not mad at him and the Matsuoka suggests that they 'do it' to make it true but Sato just sends him out of her room.

11. What About Me? / Jiko Shōkai wa Nani? / 自己紹介は何?
Matsuoka learns that apparently Takenaka doesn't know he and Sato are "together" thus giving him the chance to ask her out once they were alone. She accepts and tells them where they can meet for their date. After school, Sato and Koizumi hang out at the mall and see Takenaka. Koizumi expresses her disgust for Takenaka while Sato says she doesn't really mind her. Koizumi tells Sato that she believes before Matsuoka got with her that he had a crush on Takenaka and believes he still does and might cheat on her when he gets the chance. Sato, forgetting that she's supposed to be Matsuoka's girlfriend, tells Koizumi that she doesn't care - confusing her friend but Sato quickly corrects herself. Takenaka comes over to talk to the two girls and Sato tries to keep Koizumi from snapping. Koizumi goes into a restroom to calm down and Sato and Takenaka start talking. Takenaka tells Sato that she has to go get ready for a date and when Sato asks with who, she actually becomes struck with jealousy when she learns that it's with Matsuoka. Later, Sato affronts Matsuoka on his decision to go out with Takenaka, knowing that they're supposed to be dating. He explains to her that Takenaka doesn't know about them. Sato refuses to let him go out with Takenaka but Matsuoka goes anyway. Sato follows him and spies on them all day. Sato then comes up with a plan to come out as Matsuoka's girlfriend (as she was before). She runs up to Matsuoka and wraps her arms around him, which confuses Takenaka and gets Matsuoka mad. Matsuoka asks Sato what she's doing and she tells him she's "sticking to the original plan". Sato explains Matsuoka's her boyfriend and Takenaka understands and leaves. Matsuoka yells at Sato for what she did and she runs away crying. At home, Sato realizes that she has real feelings for Matsuoka. The episode ends with Matsuoka coming in to apologize and she accepts it.

12. Day of All Days / Subete no hi no Tsuitachi / すべての日の一日
Sato's aunt and Mitsugi's sister, Aiko, is getting married and has invited everyone she knows. Sato is excited to see her aunt and goes to call Matsuoka to tell him the news. She invites him as her date and Matsuoka reluctantly agrees to go with her. She meets up with him at his house with the list of people that are invited. Matsuoka notices the surname "Takenaka" is on the list and asks Sato if Takenaka means Mizuho and her family. Sato says she isn't sure. Sato then goes to meet up with Koizumi so they can try on dresses. Matsuoka goes to meet up with Honda. With Sato and Koizumi, Sato gets caught up in trying on wedding dresses. Matsuoka appears and sees Sato, commenting that she looks beautiful. She pays for the dress she picked out and she, Koizumi, and Matsuoka hang out. Soon, Koizumi leaves and Matsuoka and Sato go home for more information on the wedding that's tomorrow. The next day, The Sato Family and Matsuoka arrive at the wedding. Sato introduces Matsuoka to her Aunt Aiko as her boyfriend. Matsuoka's attention is caught when Takenaka and her family arrive, making it apparent that Aiko knows The Takenaka Family. While Sato is distracted by her family, Matsuoka manages to get Takenaka's attention again and the two talk. However, it is short lived when a boy called by his last name, Hatoyama, comes by as Takenaka's date. After a while, the wedding starts. While it is happening, Sato daydreams about her and Matsuoka getting married but Matsuoka is instead daydreaming about him and Takenaka getting married. The episode ends with everybody slow dancing and Matsuoka is staring at Takenaka dancing with Hatoyama. Matsuoka's attention returns to Sato, smiling down at her before looking up at the moon.

13. Bedroom Behavior / Beddorūmu no Kyodō / ベッドルームの挙動
While studying, Matsuoka suggests they spice it up by getting them a beverage he thinks is non-alcoholic. They drink it and after a while, they become drunk anyway. After making jokes, Sato starts coming onto Matsuoka and the two embrace in a kiss. The next day, Matsuoka wakes up and is confused on what happened. Sato also wakes up and the two look at each other and come to terms that they had sex. Matsuoka tries to make everything less awkward with his statement, "Great job last night.", however it makes everything more awkward (he was trying to condemn her studying habits). They both get dressed before someone walks in on them and are making their way out Matsuoka's door when Takeuchi is in the halls. He notices that they look "sweaty and guilty" and accuses them of eating his candy. Both are confused and Takeuchi goes to the garage (where his candy is hidden). They go to breakfast and things beocome more awkward when words are used that could be thought of as sexual (ex. sleeping). Matsuoka and Sato then spend their day in silence and those around them are curious on why they're quiet, but they come up with excuses when asked. When alone, Sato tells Matsuoka they need to talk about what they did but Matsuoka believes there is nothing to discuss. Sato asks Matsuoka about the drink he gave them and he gives her one of the empty cans. She reads the ingredients and sees that there was alcohol in it and scolds Matsuoka for not reading it carefully. In the end, the two promise not to talk about it ever again. This episode also begins Matsuoka's suppressed feelings for Sato although he doesn't realize it yet.

14. Hands Off!! / Hanzuofu!! / ハンズオフ!!
Matsuoka's cousin, Momiji, comes to visit. While his family is excited, Matsuoka is not. When they were young, Momiji used to bully Matsuoka nonstop because he was shorter than him. When Momiji arrives, Matsuoka is disappointed that Momiji is still taller than him. However, Momiji is a lot nicer to him than usual and even praises Matsuoka for having his growth spurt. Honda comes along after hearing the news of Momiji's visit (Momiji was nicer to Honda as kids). Sato and Koizumi also come and Momiji instantly takes interest in Sato (although Koizumi wants his attention too). The group hang out but Momiji spends most of his time flirting with Sato. Matsuoka instantly becomes jealous. He intervenes and tells his cousin that he and Sato are "dating". Although Sato is flattered by Momiji, she sticks by Matsuoka and the plan. Momiji doesn't believe that his cousin was able to "score a cute girl like Sato", which makes Matsuoka red in fits of rage. Honda and Koizumi notice the rising tension and take off in fear of what might happen. Matsuoka and Sato continue to hang out with Momiji. Momiji then asks if they ever kissed yet, embarrassing Sato but Matsuoka says they haven't. This gives Momiji a good reason to believe he and Sato are not dating and just said they were because Matsuoka was jealous of the attention Sato was giving him. Matsuoka is determined to prove they are and Momiji tells him that the next day he wants to see them kiss. Matsuoka is nervous about tomorrow and Sato reassures him that it will be just no big deal. The next day, Momiji meets up with Matsuoka and Sato and tells them to kiss. They hesitate at first but with Sato's real feelings for Matsuoka and Matsuoka's suppressed feelings make them kiss. Momiji becomes convinced, especially with how long it was. Matsuoka leaves with Momiji and Sato goes home. Matsuoka believes he only kissed Sato because he pictured himself kissing Takenaka instead (his suppressed feelings for Sato made her kiss her but at the same time, he tried his best to picture Takenaka).

15. Tell Me Everything / Watashi ni Subete o iu / 私にすべてを言う
Sato spends most of her day hanging out in her room with Koizumi (who is sleeping over), talking about relationships and boys. Koizumi's topic on relationships continues even though Sato tries her best to change the subject. Koizumi then reveals that she likes Matsuoka, which Sato pretends to be shocked about (she found out in episode 6). Koizumi also reveals that she doesn't believe she has much of a chance with Matsuoka since Sato's with him. This makes Sato want to reveal to that her relationship with Matsuoka is not fake, but decides not to after remembering that Honda likes Koizumi. Sato then asks Koizumi what has she done with Honda lately, which Koizumi replies they have hung out more often. Koizumi then admits that she does find Honda cute and Sato actually can't help but agree. The girls take out their work from school and start doing it. While they work, Koizumi asks Sato if she and Matsuoka have done 'it' yet. The question embarrasses Sato and she wants to tell the truth, but remembers she promised Matsuoka they would never tell anyone or even talk about it ever again. Koizumi is awaiting an answer when Sato's father comes in and tells them dinner is ready. Koizumi stares at Sato for an answer and at night when everybody is going to sleep, Sato finally answers Koizumi's question: they did not. Koizumi accepts to answer and goes to sleep. After everyone has gone to sleep, Sato calls Matsuoka who drowsily answers the phone. All Sato does is tell Matsuoka 'good night', which he replies back before lazily hanging up the phone. Sato falls asleep with a smile on her face.

16. Achoo! Sato's Sick / Hakushon! Satō no Byōki / はくしょん!佐藤の病気
Matsuoka notices Sato has not been around or calling lately and goes to see what's up. When he arrives, Sato's parents are delighted to see him and tell him that Sato is sick. Matsuoka goes into her room to check up on her and sees that she's asleep. Matsuoka sits next to her in hopes to wake her up. He looks at her face again like he did the first time and this wakes her up again. However, she is not embarrassed like she was last time. Matsuoka asks Sato what she has and she says it's just a cold. Mitsugi comes in with a bowl of a special soup that he says helps him whenever he sick. Matsuoka comments that it smells like something died - making Sato not wanting to eat it. Mitsugi gives it to her anyway and tells Matsuoka to make sure she eats it. The smell continues to make Sato feel woozy. Matsuoka gets an idea and holds Sato's nose. Sato finally eats it and is suprised when she realizes how good it tastes. Fukumi comes in to take Sato's temperature and is glad to see it has gone down. Sato then comments that the soup made her feel a little warm and tugs on her chemise that she sleeps in. Matsuoka, once again, becomes distracted by Sato's cleavage. Mitsugi comes in and Sato tells her father that the soup really worked. However, Mitsugi, excited, comments that he was just bluffing and goes to remember the ingredients. At night, Sato has fallen asleep and Matsuoka decides to leave but changes his mind when he overhears Sato's parents talking about how they're glad their daughter has someone that loves her enough to visit her when she's sick. Going back to Sato, Matsuoka lies next to her and closes his eyes, falling asleep as well.

17. Beyond Friendship / Yūjō o Koete / 友情を超えて
Honda finally gets the courage to ask Koizumi out on a date. Koizumi, who has dreamed of being asked out, accepts his offer to go out with him. Honda goes to meet up with Sato for help and comes across Matsuoka, flirting with other girls. Honda calls Matsuoka out for this by reminding him that he has a girlfriend. As the girls walk away, Matsuoka tells Honda the truth about him and Sato and what he's planning. Honda then promises not to tell, making him the first character to know that Matsuoka and Sato are not actually dating. Matsuoka tells him that the real girl he likes is Takenaka. Honda understands and leaves to find Sato for the help he is needing. Sato helps Honda prepare for his date and Honda tells her he just wants to to be simple. Sato gives him advice to just be himself. Later, Honda meets up with Koizumi and their date begins. Koizumi laughs at his jokes as usual. Honda manages to impress Koizumi when a couple of guys start flirting with her and he shows his dominance that Koizumi's with him. Honda and Koizumi then sit under the same cherry blossom tree that Matsuoka and Sato often sit under. After a while, Honda and Koizumi kiss. Unfortunately, when asked if she felt something, Koizumi replies she didn't. Honda says he didn't either when he really did. Their date ends when Honda takes Koizumi home and she thanks him for taking her out. Honda goes home, refusing to believe Koizumi didn't feel something when they kissed and realizes that he is close to becoming Koizumi's boyfriend.

18. It's Worth A Shot / Sore wa Shotto no Kachigāru / それはショットの価値がある
Takenaka, while walking home, is bothered by a group of boys. Matsuoka comes across this and saves her by beating up the other boys. Takenaka, thankful, starts hanging out with Matsuoka when she was really supposed to meet up with Ishimoto and Matsuoka with Sato. Takenaka invites Matsuoka to a small gathering to celebrate her father being promoted and he accepts, unbeknowst to him Sato is invited as well. The day of the gathering, Matsuoka is disappointed when Takenaka had brought a new date, a boy by the name of Takashi. He feels like leaving until he sees a beautiful girl amongst the other people. He tries to get her attention and is amazed when he realizes it's Sato. Because they are supposed to be dating, he and Sato spend their time together. Sato goes away for a while and Matsuoka and Takashi start talking. Takashi insults Takenaka, setting off Matsuoka who punches him in the face. Takenaka runs over and Matsuoka explains what happened, which Takenaka understands and starts to realize Matsuoka has feelings for her. Takenaka takes Takashi to clean his bloody nose and Sato comes out after hearing about the commotion. The rest of the day, Takenaka flirts with Matsuoka who gives his full attention to Takenaka and ignores Sato. Takashi soon starts talking to Sato and to get back at Matsuoka, starts flirting with him. However, this grabs Matsuoka's attention and he instantly becomes jealous - even more so than Takashi with Takenaka. Takashi goes back to Takenaka while Matsuoka and Sato start acting like a couple in public again. As usual, Matsuoka stares at Takenaka and much to his surprise, Takenaka is staring back at him.

19. Be Mine / Watashi no Mono / 私のもの
Sato noticed Matsuoka and Takenaka staring at each other in the previous episode and Sato is determined to make Matsuoka realize his suppressed feelings for her. She starts by wearing a tube top and shorts when she goes to meet up with him, Honda, and Koizumi. The plan works when Matsuoka notices Sato's breasts after she stands up. Matsuoka nervously leaves for a moment and takes Honda with him. Koizumi notices Sato has been acting strange around Matsuoka and asks her why. Sato doesn't have an answer because it would involve spilling the secret so she distracts Koizumi by pointing at a cute boy. The rest of the day the group hang out and Matsuoka has all his attention on Sato (mostly because they are supposed to be a couple). The next day, Sato and Koizumi are outside Sato's house getting sun in their swimsuits. Matsuoka and Honda have dropped by and look at them through the screen door. They come out and Sato gets up to persuade Matsuoka to rub lotion on her shoulders. Although he wants to, Matsuoka teases Sato and goes home instead. Honda offers to do it but Sato tells him to go home. Sato arrives at Matsuoka's home where she tells him that he invited her to stay over (but Matsuoka doesn't recall doing this). Matsuoka lets her stay and sleep in his bed but he stays up to finish some homework. Matsuoka looks over at Sato and notices her leg up while she is reading a book she brought. He gets up and puts her leg down, telling her that her legs are "distracting to mankind". Later, Sato has finally gone to sleep but her leg being up catches his attention again and Matsuoka decides to go to sleep (but not before putting her leg down again). The next day, Matsuoka confronts Sato about her behavior and their spat marks their second time having sex.

20. What You Want? / Anata ga Shitai ka? / あなたがしたいか?
Koizumi's father makes her get a job at the same place Sato works at. Because Sato is her friend, she gives her some pointers of how everything is done. Koizumi goes on roller skate duty to serve the customers outside, however she crashes into everything when trying to impress a cute male customer. Another worker, Chikafuji, takes Koizumi place on roller skate duty to avoid further embarrassment. Sato manages to convince the manager to give her and Koizumi a break so they can talk. For the rest of their break, Koizumi complains to Sato about work. The next day, the manager gives Koizumi the duty of tending bar. Koizumi uses this to get herself fired by being lazy and doing innappropriate stuff. However the manager only gives her the break she asked for in the beginning. Sato asks Koizumi about her behavior lately and Koizumi admits she wants to get fired because she can't handle the job. Sato decides to help her and lands them both a night shift. However, they are held up when masked deliquents try to rob the place. Koizumi tricks the delinquents and Sato calls the cops and has them arrested. The manager awards both girls with extra pay, but Koizumi denies the reward and quits. While Sato gets paid, she and Koizumi change into their regular outfits and go home. (Although Sato takes hers home since she still works there)

21. Can't Get It Right / Migi no Sore o Shutoku Dekiru ka / 右のそれを取得できるか
In episode 15 style, Matsuoka is hanging out in Honda's room where he is talking about his "relationship" with Sato. Honda doesn't understand why Honda doesn't "break up" with Sato if he wants to be with Takenaka so bad. Matsuoka explains because he doesn't know whether or not Takenaka has feelings for him or not. Honda tells his opinion, that Matsuoka he looks better with Sato. This embarrasses Matsuoka and he tells his friend that although he finds Sato cute, he doesn't find her "girlfriend material". Honda admits that he wants Matsuoka and Sato to stay together because of how close he is to getting with Koizumi. He also points out how Matsuoka acts around Sato and becomes convinced that Matsuoka loves Sato. Matsuoka, embarrassed again, denies this and Honda teases him about his obvious suppressed feelings. Honda mentions that even Godzilla thinks Matsuoka loves Sato. When asked who Godzilla is, a black cat with a shade of green jumps out and scares Matsuoka. Godzilla then rests himself in Honda's lap and falls asleep. The boys, just like the girls did, continue to discuss relationships, but the topic keeps coming back to Matsuoka's fake relationship with Sato (although he tries his best to switch it to something else). Matsuoka finally decides to go after he gets annoyed by Honda continuously saying he loves Sato. Matsuoka goes to visit Sato after she calls him up and while walking there, he believes that he needs to break up with Sato if he truly wants to be with Takenaka. All he needs is to make sure Takenaka has feelings for him.

22.
Liar Liar! Girlfriend For Hire! (ライアーライアー!レンタル用のガールフレンド!Raiāraiā! Rentaru-yō no Gārufurendo!) or LL! for short, is a manga series by Hania Takizawa. Tired of the single life, Choei Matsuoka lies to his male classmates that the smartest girl in school, Mayoko Sato, is his girlfriend. The only problem is that Matsuoka's never seen Sato before. That is until she is transferred into his class. Matsuoka manages to get Sato's attention, pleading her to pretend to be his girlfriend. Although reluctant at first, she eventually agrees. Thus beginning the adventures of this unimaginable couple and their peers.


Main characters:
Choei Matsuoka (松岡長英 Matsuoka Chōei) - voiced by: Minoru Fujimoto
Mayoko Sato (佐藤 真夜子 Satō Mayoko) - voiced by: Suzuna Hisakawa
Kosaku Honda (ホンダ耕筰 Honda Kōsaku) - voiced by: Itsuhito Maki
Yukino Koizumi (小泉雪乃 Koizumi Yukino) - voiced by: Reina Inoue

Other characters:
Mizuho Takenaka (竹中みずほ Takenaka Mizuho) - voiced by: Kimie Ueda
Hikaru Ishimoto (石本ヒカル Ishimoto Hikaru) - voiced by: Norimoto Miyamoto
Daishin Fukui (福井ダイシン Fukui Daishin) - voiced by: Kazuko Odaka
Ayumi Ui (宇井あゆみ Ui Ayumi) - voiced by: Yukari Amori

Family members:
Himiko Matsuoka (松岡卑弥呼 Matsuoka Himiko) - voiced by: Kochi Chino
Takeuchi Matsuoka (松岡竹内 Matsuoka Takeuchi) - voiced by: Tadao Ienari
Sonoma Matsuoka (松岡ソノマ Matsuoka Sonoma) - voiced by: Michiko Yamagata
Hisamoto Matsuoka (松岡久本 Matsuoka Hisamoto) - voiced by: Jiro Tsuma
Fukumi Sato (佐藤ふくみ Satō Fukumi) - voiced by: Miyako Shirahata
Mitsugi Sato (佐藤貢 Satō Mitsugi) - voiced by: Atsumi Namao

Minor characters:
Asako Tsumura (ツムラ麻子 Tsumura Asako) - voiced by: Sakuro Iwahashi
Chiemi Wakabayashi (若林チュー Wakabayashi Chiemi) - voiced by: Tsuya Kanagaki
Ryobi Nagahama (長浜リョービ Nagahama Ryōbi) - voiced by: Hito Kusumo

Opening theme: My Sweetest Sin by Thelma Aoyama
Ending theme: Aishiteru by Monkey Majik

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games