Welcome to Gaia! ::

HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


Chào bạn! Dạ, mình cũng vui lúc khi tìm nơi này. Hầu như là hiếm mới có một chỗ như thế! Bạn đến từ đâu vậy!?
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


chao ban, lau kiem cai thread gio moi kiem duoc. Ban khoe khong? Cung biet noi tieng Viet tot lam
Gentle Serene
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


Chào bạn! Dạ, mình cũng vui lúc khi tìm nơi này. Hầu như là hiếm mới có một chỗ như thế! Bạn đến từ đâu vậy!?
Minh thi o my smile con ban? whee
KuroX_o
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


chao ban, lau kiem cai thread gio moi kiem duoc. Ban khoe khong? Cung biet noi tieng Viet tot lam
Minh khoe, ban khoe khong? Minh o my, ban o dau? xd
HNX
KuroX_o
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


chao ban, lau kiem cai thread gio moi kiem duoc. Ban khoe khong? Cung biet noi tieng Viet tot lam
Minh khoe, ban khoe khong? Minh o my, ban o dau? xd
minh cung o ben my, o trong New Hampshire. O ben my ban o dau?
KuroX_o
HNX
KuroX_o
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


chao ban, lau kiem cai thread gio moi kiem duoc. Ban khoe khong? Cung biet noi tieng Viet tot lam
Minh khoe, ban khoe khong? Minh o my, ban o dau? xd
minh cung o ben my, o trong New Hampshire. O ben my ban o dau?
ohh nice smile Minh o Oregon!!! :3 ban nhieu tuoi va ten gi? :3
HNX
KuroX_o
HNX
KuroX_o
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


chao ban, lau kiem cai thread gio moi kiem duoc. Ban khoe khong? Cung biet noi tieng Viet tot lam
Minh khoe, ban khoe khong? Minh o my, ban o dau? xd
minh cung o ben my, o trong New Hampshire. O ben my ban o dau?
ohh nice smile Minh o Oregon!!! :3 ban nhieu tuoi va ten gi? :3


Ban o xa lam ha lol, Ten tieng Viet la Nguyen Van Son, ten tieng anh la Julian Le. Son la 25 tuoi. Thi ban la ten gi, va nhieu tuoi?

Biet toi co 2 ten ho, thi muon biet chi hoi nha? smile
KuroX_o
HNX
KuroX_o
HNX
KuroX_o
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


chao ban, lau kiem cai thread gio moi kiem duoc. Ban khoe khong? Cung biet noi tieng Viet tot lam
Minh khoe, ban khoe khong? Minh o my, ban o dau? xd
minh cung o ben my, o trong New Hampshire. O ben my ban o dau?
ohh nice smile Minh o Oregon!!! :3 ban nhieu tuoi va ten gi? :3


Ban o xa lam ha lol, Ten tieng Viet la Nguyen Van Son, ten tieng anh la Julian Le. Son la 25 tuoi. Thi ban la ten gi, va nhieu tuoi?

Biet toi co 2 ten ho, thi muon biet chi hoi nha? smile
yeah hahah west coast smile ban thi east
ten tieng viet minh la Do Tuyet Ai, ten thuong la Ai Do. Still a viet name lol. Minh 17t thoi hehehe. Okay minh ket ban nha
HNX
KuroX_o
HNX
KuroX_o
HNX
Minh khoe, ban khoe khong? Minh o my, ban o dau? xd
minh cung o ben my, o trong New Hampshire. O ben my ban o dau?
ohh nice smile Minh o Oregon!!! :3 ban nhieu tuoi va ten gi? :3


Ban o xa lam ha lol, Ten tieng Viet la Nguyen Van Son, ten tieng anh la Julian Le. Son la 25 tuoi. Thi ban la ten gi, va nhieu tuoi?

Biet toi co 2 ten ho, thi muon biet chi hoi nha? smile
yeah hahah west coast smile ban thi east
ten tieng viet minh la Do Tuyet Ai, ten thuong la Ai Do. Still a viet name lol. Minh 17t thoi hehehe. Okay minh ket ban nha


uhm smile haha thi em con nho razz

Ai co thich Miley Cyrus ko? Ban cua Son chia se parody nay, nhac wrecking ball ma la tieng viet. hahaha, really funny

HNX
Gentle Serene
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


Chào bạn! Dạ, mình cũng vui lúc khi tìm nơi này. Hầu như là hiếm mới có một chỗ như thế! Bạn đến từ đâu vậy!?
Minh thi o my smile con ban? whee


A, mình là từ Úc! Bạn sinh ra ở Mỹ à? Cảm thấy đời sống như thế nào?
KuroX_o
Gentle Serene
KuroX_o
Gentle Serene
KuroX_o
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.


Chào bạn! Mình là từ người Việt Úc! Đời sống ở Mỹ như thế nào?


O ben my gio lanh. hom qua co tuyet thi ko co muon di hoc hihi. O ben Uc co vui ko?


À, bạn ở miền nào mà tại sao lạnh thế? Chắc mình đoán là miền đông mỹ? Dạ, thì Úc cũng vui.


uhm, toi o trong New Hampshire, gan Mass. Muon ve lai VN sad ma phai o day di hoc crying hxhx

ma mua he toi di ve vn choi 2 thang! biggrin khong the cho doi hihi.

Ban la nguoi viet ha?


Thực sự mình chỉ được về Việt Nam một lần thôi, nhưng trong tương lai mình hy vọng sẽ có nhiều chuyên đi hơn nữa! Gia đình bạn là từ miền nào ở Việt Nam và thành phố nào?
Vâng, mình là người Việt.
kakkujapojat
Polar Serene
kakkujapojat
Hey heart I'm not learning Vietnamese but I think it's a neat language. Do you live in Vietnam right now or somewhere else?^^


Hi! Thanks for dropping by! I actually don't live in Vietnam, but Australia! Where are you from?
Chào bạn! ­Cám ơn bạn đã "ghế vào" thread này! Thật sự, tôi không có ở Việt Nam những ở Úc! Bạn là từ đâu?


Of course! I live in the United States^^ Have you always lived in Australia?


Yes. I was born in Australia. biggrin
Gentle Serene
HNX
Gentle Serene
HNX
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh


Chào bạn! Dạ, mình cũng vui lúc khi tìm nơi này. Hầu như là hiếm mới có một chỗ như thế! Bạn đến từ đâu vậy!?
Minh thi o my smile con ban? whee


A, mình là từ Úc! Bạn sinh ra ở Mỹ à? Cảm thấy đời sống như thế nào?
khong minh sinh o vn nhung minh qua day hoi 2t hihi cuoc song gio cung binh thuong thoi hihi, van lo di hoc con ban?
Gentle Serene
KuroX_o
Gentle Serene
KuroX_o
Gentle Serene
KuroX_o
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.


Chào bạn! Mình là từ người Việt Úc! Đời sống ở Mỹ như thế nào?


O ben my gio lanh. hom qua co tuyet thi ko co muon di hoc hihi. O ben Uc co vui ko?


À, bạn ở miền nào mà tại sao lạnh thế? Chắc mình đoán là miền đông mỹ? Dạ, thì Úc cũng vui.


uhm, toi o trong New Hampshire, gan Mass. Muon ve lai VN sad ma phai o day di hoc crying hxhx

ma mua he toi di ve vn choi 2 thang! biggrin khong the cho doi hihi.

Ban la nguoi viet ha?


Thực sự mình chỉ được về Việt Nam một lần thôi, nhưng trong tương lai mình hy vọng sẽ có nhiều chuyên đi hơn nữa! Gia đình bạn là từ miền nào ở Việt Nam và thành phố nào?
Vâng, mình là người Việt.


Gia đình của tôi là từ phía nam. Họ sống ở Sài Gòn, và Nha Trang. Những gì về gia đình của bạn?
Tranh Ly's avatar

Newbie Hunter

i can speak viet and understand it by hearing it directly to my ears

but i get very confused if i read it with tonal letters and im working on it


i have southern accent

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games