Welcome to Gaia! ::

Quán Ăn NhỏUser Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.

Xin chào quý vị và các bạn.
Chúng tôi đã thành lập một thread mang tên là "Quán ăn nhỏ", để có thể tiếp xúc với các bạn người Việt hay các người có sở thích với nước Việt Nam, ở trên Gaia. Đây là một nơi các bạn có thể trò chuyện bằng Việt ngữ hay Anh Ngữ về các tin tức liên quan đến bất cứ cái gì, thí dụ là tin tức thế giới, văn hóa, văn nghệ, xã hội.. văn văn
Đây cũng là cơ hội để mọi người có thể tập tiếng Việt và tiếng Anh.
Polar Serene mong rằng là các bạn sẽ được một "chuyến thăm" vui vẻ và bình an.
Chúc mọi người được hạnh phúc hàng ngày!
Xin cám ơn!
Wonderful Memories

Hello everybody,
I have created this thread called "Small Cafe", to invite both Vietnamese and non-Vietnamese members on Gaia. This is a place that members can converse in Vietnamese and English about anything, such as world news, culture, entertainment, society.. etc
This is also an opprtunity for members to practice both Vietnamese and English.
I hope that everyone will have a visit that is happy and safe.
Wishing everyone happiness everyday!
Thank you very much!
Wonderful Memories

Mình không biết sẽ có ai sẽ thấy thread này, nhưng mình sẽ mở đầu cuộc trò chuyện với câu hỏi thứ nhất!
Các bạn đến từ đâu?
I don't know if anyone will see this thread, but I will open the discussion with the first question!
Where is everyone from?
Tuần tới mình có cuộc thi toán! sad
Next week I have a Mathematics examination! sad
kakkujapojat's avatar

Beloved Rogue

2,800 Points
  • Forum Dabbler 200
  • Contributor 150
  • Forum Explorer 100
Hey heart I'm not learning Vietnamese but I think it's a neat language. Do you live in Vietnam right now or somewhere else?^^
kakkujapojat
Hey heart I'm not learning Vietnamese but I think it's a neat language. Do you live in Vietnam right now or somewhere else?^^


Hi! Thanks for dropping by! I actually don't live in Vietnam, but Australia! Where are you from?
Chào bạn! ­Cám ơn bạn đã "ghế vào" thread này! Thật sự, tôi không có ở Việt Nam những ở Úc! Bạn là từ đâu?
kakkujapojat's avatar

Beloved Rogue

2,800 Points
  • Forum Dabbler 200
  • Contributor 150
  • Forum Explorer 100
Polar Serene
kakkujapojat
Hey heart I'm not learning Vietnamese but I think it's a neat language. Do you live in Vietnam right now or somewhere else?^^


Hi! Thanks for dropping by! I actually don't live in Vietnam, but Australia! Where are you from?
Chào bạn! ­Cám ơn bạn đã "ghế vào" thread này! Thật sự, tôi không có ở Việt Nam những ở Úc! Bạn là từ đâu?


Of course! I live in the United States^^ Have you always lived in Australia?
Woo I support this thread!
Galactic Doll's avatar

Sparkly Lunatic

Chao cac ban ^^


My Vietnamese writing is very limited and awkward; I'm better at speaking.
Galactic Doll
Chao cac ban ^^


My Vietnamese writing is very limited and awkward; I'm better at speaking.


Chào bạn! Không sao đâu. Cứ xài chữ viết hàng ngày thì sẽ quen!
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.
KuroX_o
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.


Chào bạn! Mình là từ người Việt Úc! Đời sống ở Mỹ như thế nào?
Gentle Serene
KuroX_o
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.


Chào bạn! Mình là từ người Việt Úc! Đời sống ở Mỹ như thế nào?


O ben my gio lanh. hom qua co tuyet thi ko co muon di hoc hihi. O ben Uc co vui ko?
KuroX_o
Gentle Serene
KuroX_o
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.


Chào bạn! Mình là từ người Việt Úc! Đời sống ở Mỹ như thế nào?


O ben my gio lanh. hom qua co tuyet thi ko co muon di hoc hihi. O ben Uc co vui ko?


À, bạn ở miền nào mà tại sao lạnh thế? Chắc mình đoán là miền đông mỹ? Dạ, thì Úc cũng vui.
Gentle Serene
KuroX_o
Gentle Serene
KuroX_o
chao cac ban, co khoe ko? Toi la nguoi Viet ma o ben my.


Chào bạn! Mình là từ người Việt Úc! Đời sống ở Mỹ như thế nào?


O ben my gio lanh. hom qua co tuyet thi ko co muon di hoc hihi. O ben Uc co vui ko?


À, bạn ở miền nào mà tại sao lạnh thế? Chắc mình đoán là miền đông mỹ? Dạ, thì Úc cũng vui.


uhm, toi o trong New Hampshire, gan Mass. Muon ve lai VN sad ma phai o day di hoc crying hxhx

ma mua he toi di ve vn choi 2 thang! biggrin khong the cho doi hihi.

Ban la nguoi viet ha?
Chao cac ban! smile
Nay gio minh dang kiem cai' thread nao ma co nguoi viet ma kiem hoai khong ra... gio vs thay hihi mung qua 4laugh

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games