Welcome to Gaia! ::

Kung ikaw ang mabango, sino ang mabaho?

Ako. Pagkat lahat ng mabango ay may tinatagong baho. 0.23566878980892 23.6% [ 74 ]
Ikaw! 0.2484076433121 24.8% [ 78 ]
Kayo. 0.22611464968153 22.6% [ 71 ]
Yung lalakeng may baktol 0.28980891719745 29.0% [ 91 ]
Total Votes:[ 314 ]
Lahvendah's avatar

Friend

Charming_Maiden
Ano ang baktol?


Yes, what is that? I recently moved to the Philippines and my Tagalog is still pretty eh.
KitanaCrowLui's avatar

Golden Mage

Kamusta! sweatdrop
MischieviousAndDemented's avatar

Friendly Foe

so i got this japanese friend going around saying muthafutha in tagalog, explicit version available, is he translating correctly? confused
switJham


User Image

Ang thread na ito ay itinatag upang magsilbing tambayan ng mga Pilipino dito sa Gaia.
Ang thread na ito ay sasalamin sa ating bansa at maging saating mayamang kultura.
Ito ay hindi isang “racist” thread.
Ang lahat ng Pinoy at may dugong Pinoy ay malugod kong inaanyayahan.
Huwag mag-atubiling makipag-chat. 'Wag matakot, hindi kami nangangain dito. wink

This thread is established to serve as a hangout for all Filipinos here in Gaia.
This thread shall reflect our country and its rich culture.
This is not a "racist" thread.
All Filipinos (full or half bred) are heartily welcome.
Feel free to chat. Don’t fret, we don’t eat people here. wink


User Image


User Image
Rules

Kung maari po sana ay panatilihin natin ang pag sunod sa mga patakaran ng gaia international
Please abide by the rules and guidelines here in gaia international

Mananatiling PG-13 ang ating talakayan at mga posts
We remain PG-13
Ang spamming, flamming, trolling at iba pang abusadong pag uugali ay ipinagbabawal
Spamming, flamming, trolling and other abusive behaviors are prohibited


Iwasan ang sobrang daming bump maliban na lamang kung ito ay may kinalaman sa isang contest/game
Avoid excessive bumping unless it is a part of a contest/game


Laging icheck ang 1st page
Always check the 1st page


kamusta ka ako naglaro dms ikaw din laro dms tama

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games