Welcome to Gaia! ::

Tranh Ly's avatar

Newbie Hunter

Chao chung ban!!

Ahahah toi xin loi

Toi random qua


Ban hieu tieng viet?
Bán cần phải sửa lại chính tả và câu văn!
Sakura Latte's avatar

Kawaii Shoujo

19,650 Points
  • Caroling Champ 100
  • Snowball Hero 200
  • Frozen Solid 200
(what's with the huge influx of Vietnamese threads lately? o.o; )

Toi la nguoi Viet, nhung ma khong co hieu tieng Viet gioi.
Tranh Ly's avatar

Newbie Hunter

Sakura Parfait
(what's with the huge influx of Vietnamese threads lately? o.o; )

Toi la nguoi Viet, nhung ma khong co hieu tieng Viet gioi.


Aahaha nhung Viet no awesome qua!!~

Cung toi, toi khong nguoi viet minh Latin/White ma toi yeu vietnam qua
Tranh Ly's avatar

Newbie Hunter

Polar Serene
Bán cần phải sửa lại chính tả và câu văn!


Uuugh... xin loi.. toi lam lazy ve tonal letters

Nhung cam uhn
Tranh Ly
Polar Serene
Bán cần phải sửa lại chính tả và câu văn!


Uuugh... xin loi.. toi lam lazy ve tonal letters

Nhung cam uhn


Nếu muốn nói tiếng Việt, thì phải làm chính xác! Nếu không, thì người ta sẽ coi như bạn muốn làm xấu tiếng Việt của chúng ta.
Galactic Doll's avatar

Sparkly Lunatic

Chao cac ban smile

Tieng viet cua chi rat yeu x_x

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games