Welcome to Gaia! ::

Favoirte Character~?

Izaya Orihara. 0.52941176470588 52.9% [ 9 ]
Shizou Hewijima. 0.17647058823529 17.6% [ 3 ]
Celty Sturluson. 0.11764705882353 11.8% [ 2 ]
Masaomi Kida. 0.17647058823529 17.6% [ 3 ]
Mikado Ryugamie. 0 0.0% [ 0 ]
Total Votes:[ 17 ]
< 1 2 3
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Brittany Nakida
Fou Uchiha

You should update this!

Their ^w^ done ~! 3nodding
Fou Uchiha

You should update this!
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Character List~!

Anri Sonohara
Aoba Kuronuma
Celty Sturlson
Chikage Rokujo
Dennis
Erika Karisawa
Haruna Niekawa
Hijiribe Ruri
Horada
Isaac Dian
Izaya Orihara
Kasuka Heiwajima
Kaztano
Kida Masaomi
Kinnosuke Kuzuhara
Kururi Orihara
Kyohei Kadota
[Mairu Orihara
Mikado Ryugamine <-NEED
Mika Harima
Miria Harvent
Namie Yagiri <-NEED
Rio Kamichika
Saburo Togusa
Saki Mikajima
Seiji Yagiri
Shiki Awakusu
Shingen Kishitani
Shinra Kishitani
Shizuo Heiwajima
Shuji Niekawa
Simon Brezhnev
Takashi Nasujima
Tanaka Tom<-NEED
Walker Yumasaki <-NEED
✥ Kine
✥ Akabayashi
✥Aozaki
✥ Yodogiri Jinnai
✥ Akane Awakusu
✥ Mikiya Awakusu
✥Dougen Awakusu
✥ Vorona
✥ Slon
User Image
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100
Fou Uchiha's avatar

Interesting Seeker

6,400 Points
 • Forum Regular 100
 • Happy Birthday! 100
 • Friendly 100

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games