Welcome to Gaia! ::

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 3, 4, 7, 5, 8, 7, 5, 6, 1, 5 Total: 51 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
:3 Try #9 - yay, nine!

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 2, 1, 6, 4, 9, 6, 3, 2, 10, 2 Total: 45 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Yay, first post on page 8! (above) - try #10!

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 9, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 8, 2, 4 Total: 46 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #10!

Zij die voorzagen, hun doel na hun dagen
Bereiken de poorten van Alvader's hal
Schilden en speren, vlees, bier en mede
Zij vallen ten deel aan wie Wodan verkoor

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 9, 8, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 4, 7 Total: 44 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #11!

Naar de Hal der Gevallenen streven de sterken
Wier dadenroem dood en vergetelheid tart
Eervol geleefd en als helden gestorven
In lied'ren en heldendicht leven zij voort

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 5, 4, 10, 8, 2, 7, 7, 1, 4, 10 Total: 58 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #12! Adding to the trade ;3!

De hoorn van Heimdal verkondigt de oorlog
De mensen en goden omarmen hun lot
Aan godenzijde te sterven in 't strijden
Laat het oude vergaan en het nieuwe ontstaan

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 10, 3, 1, 3, 5, 2, 5, 1, 9, 1 Total: 40 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #13!

Naar de Hal der Gevallenen streven de sterken
Wier dadenroem dood en vergetelheid tart
Eervol geleefd en als helden gestorven
In lied'ren en heldendicht leven zij voort

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 8, 5, 7, 1, 9, 7, 2, 9, 6, 4 Total: 58 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #14! ^w^ If I don't win by 18 I'll add 4k to the trade.

De orde en aarde, zij zullen herrijzen
En Baldr en Hodr verzoenen zich dan
Ontstaan na het noodlot van mensen en goden
Leven en Levensdrang keren dan weer

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 3, 6, 1 Total: 47 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #15 - this is the last verse of the song I'm posting along with the try #s.

Naar de Hal der Gevallenen streven de sterken
Wier dadenroem dood en vergetelheid tart
Eervol geleefd en als helden gestorven
In lied'ren en heldendicht leven zij voort

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 9, 10, 2, 2, 8, 2, 2, 4, 4, 3 Total: 46 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #16 - New Song Starting!

Hoort u mij toe
Als ik u verhaal
Van oude sagen
Van reuzentijd

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 7, 6, 6, 5, 9, 9, 5, 5, 4, 8 Total: 64 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #17! :3

Vertel ons de sagen
Van oeroude machten
In 't Gelderse land
Wat weet u nog meer?

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 4, 3, 7, 1, 8, 6, 8, 4, 2, 1 Total: 44 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #18! Compounded on the 4k! :3 Also, the song is in Dutch ;3

Ik spreek over woesten
Groot als de bergen
Als vurige vlammen
Of ijzige rijp

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 9, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 7, 10, 4 Total: 43 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #19!

De goden behoeden
Ons tegen de krachten
Nimmer kere
Dit onheil ooit weer

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 1, 5, 3, 10, 3, 8, 8, 9, 1, 2 Total: 50 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #20 ;3

Kent u de bergen
Bij Elten gelegen
En zand'rige heuvels
In't veluwse land

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 10, 3, 4, 10, 7, 8, 1, 5, 8, 8 Total: 64 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #21!

Gij spreekt over gronden
Bewerkt door de reuzen
De aarde bewerkt
Met krachtige hand
Ik zag rosten barsten
Ik zag heide branden
Ik zag bomen splijten
Met ontmeet'lijke kracht

Mors Morza rolled 10 10-sided dice: 3, 9, 8, 3, 5, 6, 5, 7, 9, 1 Total: 56 (10-100)

Mors Morza's avatar

Hallowed Foe

11,200 Points
 • 50 Wins 150
 • Streaker 200
 • Tycoon 200
Try #22! (At 24 I'll add 8k ;3)

Eeuwige woede
Eeuwige honger
Oneindige haat
Bij 't Utgaardgeslacht

Quick Reply

Submit
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games